kandidatuddannelse i Erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot.
Kandidatuddannelse

Erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot.

Uddannelsen kombinerer erhvervsøkonomi, marketing og ledelse med sprog, kultur og samfundsforhold, og du lærer at kommunikere om faglige emner på et eller to sprog.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot.
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen får du en dybere indsigt i de teoretiske og metodiske indgange til fagene og får både en større sproglig sikkerhed og lærer at arbejde selvstændigt med emner inden for bl.a. international marketing, HRM, markedsrelationer, internationale relationer eller kommunikation.

Du har mulighed for at arbejde i danske og internationale virksomheder og organisationer som fx marketingmedarbejder eller -koordinator, udviklingschef eller underviser.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig færdigheder i skriftlig og mundtlig kommunikation, bl.a. om faglige emner, i dit valgte sprog. Du uddyber din viden om landets historie, kultur og samfundsforhold samt lærer om international ledelse, forhandlingsteori og globalisering.

Du kan læse negot. i sprogene engelsk og tysk, og du vælger et af disse sprog fra starten af bacheloruddannelsen.

Profiler

På negot. i engelsk og tysk kan du specialisere dig i et af følgende områder:

  • International Relations, hvor du specialiserer dig i internationale forhold vedr. politik og ngo
  • Human Resource Management, der bl.a. indeholder emner om ledelsesforhold i organisationer
  • International Market Relations, herunder bl.a. emner om internationale marketingkanaler og kommunikationsteori
  • International Communication Management, hvor du specialiserer dig i kommunikation og branding
  • Global Marketing Management, der bl.a. indeholder emner om forbrugsstudier, interkulturel marketing og medieanalyse

Praktik

Uddannelsen giver gode muligheder for et praktikophold i en virksomhed enten i Danmark eller i udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og undervisning baseret på cases og projektarbejde, som kan foregå i grupper eller individuelt og ofte i samarbejde med virksomheder eller organisationer. Undervisningssproget vil normalt være engelsk.

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.negot.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for mange forskellige områder. Negoter er ofte ansat i virksomheder, der arbejder med eller i udlandet. Du kan bl.a. få job som produktchef, marketingmedarbejder eller -koordinator, udviklingschef, markedschef eller underviser.

Du kan også blive områdemanager for en virksomhed inden for det geografiske område, som du har kendskab til. Negoter arbejder både i Danmark og i udlandet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information