kandidatuddannelse i E-business
Kandidatuddannelse

Business Administration and E-business

På kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, lærer du at udvikle og arbejde med digitale løsninger. Uddannelsen kobler forretningsforståelse med it.

Fakta

Navn:
Business Administration and E-business
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at skabe brugerrettet kommunikation, der understøtter en virksomheds eller organisations strategiske mål, og du arbejder med såvel traditionelle websider som apps, sociale medier og interne forretningssystemer.

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i private virksomheder og organisationer samt i offentlige institutioner, der beskæftiger sig med e-business eller brugerrettede kampagner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er praktisk orienteret, og på det første semester vil du få en introduktion til programmering og distribuerede systemer, lære om strategiske og taktiske værktøjer til e-business og få kendskab til it og internetjura.

Uddannelsen består af fire obligatoriske fag samt valgfag og valgfrie projekter, hvor en vis del af disse skal være inden for nedenstående områder.

Fagområder

  • Business og forretning, hvor du beskæftiger du dig med forretningsforståelse, særligt inden for strategi, innovation, markedsføring, projektledelse og entreprenørskab i relation til forskellige forretningsmodeller
  • Teknik, hvor du får kendskab til udviklingsmetodikker, programmering, it-standarder, -sikkerhed, -infrastruktur og -netværkssystemer
  • Policy og jura, hvor du lærer om nationale og internationale handelsforhold, lovgivning, digital forvaltning og almindelig praksis i forbindelse med brug af it i en forretningsmæssig sammenhæng

Praktik

Du har mulighed for at tage på studieophold eller praktikophold i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typist varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.merc. (e-business).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på cbs.dk.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder Business Administration and E-business som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Adgangskrav på CBS

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse samt opfylde de faglige adgangskrav og et sprogkrav.

Se dine muligheder for optagelse, og læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist mv. på cbs.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Der er optagelse to gange om året.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i virksomheder, hvor den teknologiske forståelse er det afgørende, eller i virksomheder hvor forståelsen for brugeradfærd, forretningsmodeller og forretningsudvikling er i centrum.

Du kan også komme til at arbejde med specialiseret viden om de rammer og krav, som e-business skal fungere inden for.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og udviklings- og programmeringsarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs mere i UG-artiklen Forskeruddannelse (ph.d.).

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information