kandidatuddannelse i Videnskabsstudier
Kandidatuddannelse

Videnskabsstudier

På kandidatuddannelsen i videnskabsstudier, der foregår på engelsk, får du indsigt i samspillet mellem naturvidenskab, teknologi, historie og samfund.

Fakta

Navn:
Videnskabsstudier
Andre betegnelser:
Science Studies
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Mennesket har til alle tider undersøgt og anvendt naturfænomener. Videnskabsstudier er studiet af videnskabernes udvikling og anvendelse. I løbet af uddannelsen lærer du at forstå særligt naturvidenskabernes egen dynamik og rolle i samfundet. Du lærer at formidle og anvende din viden gennem en blanding af kurser og projektforløb.

Uddannelsen giver dig kompetencer til analyse og forvaltning af viden og innovation. Du kan arbejde inden for undervisning, formidling, administration og udvikling i videnstunge virksomheder og organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen er koncentreret om naturvidenskabens og teknologiens historiske udvikling og den betydning, områderne har i dag.

Du lærer at analysere det samspil, der er mellem naturvidenskabelig viden, teknologisk innovation, samfundsmæssig relevans og kulturel udvikling.

Områder

Du vil få undervisning og viden inden for områderne:

  • Videnskabshistorie og -filosofi
  • Naturvidenskab, etik og samfund
  • Forskningskommunikation
  • Teknologi, miljø og innovation

På uddannelsen skal du i samarbejde med en vejleder lægge et individuelt program for uddannelsen. Programmet skal godkendes af instituttet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, seminarer, holdundervisning og projektforløb. Der er blandt andet mulighed for at tage et længere projektorienteret forløb (20 ECTS) i virksomheder og organisationer. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSC) in Science Studies.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder videnskabsstudier som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i videnskabsstudier skal du have en naturvidenskabelig bacheloruddannelse fra et dansk universitet. Bacheloruddannelser med mindst 60 ECTS inden for videnskabsstudier (videnskabshistorie, -teori, -kommunikation mm.) kan være adgangsgivende.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig blandt andet mulighed for at arbejde med områder som undervisning, formidling, administration og udvikling. Færdiguddannede kandidater arbejder i videnstunge virksomheder, universiteter, gymnasier, formidlingsorganisationer, forlag og medier.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information