kandidatuddannelse i TekSam - miljøplanlægning
Kandidatuddannelse

TekSam - miljøplanlægning

Du beskæftiger dig med miljøproblemer på flere niveauer i såvel et regionalt som et globalt perspektiv.

Fakta

Navn:
TekSam - miljøplanlægning
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

I undervisningen går du i dybden med de emner, der er blevet gennemgået på bacheloruddannelsen. Du bliver bl.a. undervist i teknologi og produktion, naturbegrebet, risikobegrebet, demokrati, økologi og bæredygtighed.

Alt efter studieretning kan du finde arbejde inden for planlægning og udvikling i fx ministerier og styrelser, kommuner og regioner, rådgivende ingeniørfirmaer, miljøorganisationer eller internationale ulandsorganisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er bygget op omkring temaerne: politik, planlægning og regulering samt samt viden og praksis.

Du studerer miljøet, og de problemer der kan være, samtidig med at du lærer at analysere, hvordan problemerne kan påvirkes gennem planlægning og lovgivning.

Moduler

Under temaet politik, planlægning og regulering udbydes kandidatmodulerne:

  • Lokal, regional og international politik, planlægning og regulering af miljø og udvikling
  • Vurdering af virkemidler og strategier i miljø og udvikling

Under temaet viden og praksis udbydes kandidatmodulerne:

  • Analyse og handling i miljø og udvikling
  • Iværksættelse af miljø- og udviklingsinitiativer

På specialemodulet fordyber du dig inden for et af uddannelsens specialområder.

Du kan både tage uddannelsen som en et-fagskandidatuddannelse, hvor du kun læser TekSam, og som en to-fagskandidatuddannelse, hvor du kombinerer TekSam med et andet kandidatfag på RUC.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, studiekredse og projektarbejde i grupper. Du har mulighed for at komme i praktik i løbet af kandidatuddannelsen.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Etfagskandidatuddannelsen giver titlen cand.techn.soc.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder TekSam - miljøplanlægning som en 2-årig kandidatuddannelse.

TekSam - miljøplanlægning kan læses som en et-fagskandidatuddannelse eller i kombination med et andet kandidatfag– se, hvilke fag du kan kombinere med, på RUC’s hjemmeside. Her kan du også læse mere om kandidatuddannelsen.

RUC udbyder også en bacheloruddannelse i TekSam - miljøplanlægning.

Adgangskrav på RUC

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse, hvori TekSam - miljøplanlægning indgår, giver i de fleste tilfælde adgang til både et-fagskandidatuddannelsen og kombinationsuddannelserne.

En række andre bacheloruddannelser, herunder særlige kombinationer af bachelorfag på RUC, giver ligeledes adgang til kandidatuddannelsen.

Se dine muligheder for optagelse på RUC's hjemmeside. Her kan du også se eventuelle krav til sprogkundskaber.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ruc.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i både det offentlige og i det private, hvor du kan arbejde med at løse planlægnings- og udviklingsopgaver.

Det kan fx være i ministerier og styrelser, kommuner og regioner, rådgivende ingeniørfirmaer, fagforeninger, bedriftsundhedstjenester, miljøorganisationer, internationale ulandsorganisationer - både private og inden for EU og FN - samt i de offentlige miljøforvaltninger. Du kan bla. komme til at beskæftige dig med sagsbehandling, konsulentarbejde og udvikling inden for miljø, energi, klima og ressourcer

Du kan også komme til at arbejde som konsulent i større firmaer eller i en interesseorganisation, fx som miljø- og arbejdsmiljøkoordinatorer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde, administrativt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.