kandidatuddannelse i Neuroscience and Neuroimaging
Kandidatuddannelse

Neuroscience and Neuroimaging

Kandidatuddannelsen udbydes på engelsk og foregår i Kina. Uddannelsen er tværfaglig og giver dig indgående viden inden for teoretisk, teknisk og klinisk neuroscience og neuroimaging.

Fakta

Navn:
Neuroscience and Neuroimaging
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På samme tid vil du opnå stor indsigt i de teknikker, der bruges til billeddannelse i neurovidenskabelig forskning.

Som færdiguddannet vil du bl.a. kunne arbejde med forskning inden for neurovidenskab og som specialist på hospitalsafdelinger, der benytter neuroimaging diagnostisk og forskningsmæssigt.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver en bred forståelse af nervesystemets funktion og lidelser fra det molekylære og cellulære niveau til det fysiologiske og anatomiske niveau. Den giver samtidig en stor indsigt i de teknikker, der bruges til billeddannelse i neurovidenskabelig forskning.

Du får undervisning i grundlæggende neurovidenskab fra det molekylære niveau til det kliniske miljø, der beskriver neurologiske sygdomme, og lærer bl.a. at kombinere avancerede billedeteknikker med neurovidenskab.

Du får undervisning i de videnskabelige teorier inden for fagområdet, og sammen med de tekniske aspekter giver dette en bred tilgang til neuroimaging, som gør dig i stand til at arbejde med det neurovidenskabelige forskningsfelt.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, studenteroplæg og selvstudier under vejledning af fagets lærere. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer knapt 1 år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Beijing i Kina.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder i samarbejde med Sino-Danish-Center Neuroscience and Neuroimaging som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Læs mere om Sino-Danish Center.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en naturvidenskabelig, sundhedsvidenskabelig eller teknisk videnskabelig bacheloruddannelse.

Det kan bl.a. være:

  • Biokemi
  • Molekylær biomedicin
  • Fysik
  • Nanoscience
  • Bioteknologi
  • Elektronik og it

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

En række andre uddannelser kan give adgang til Neuroscience and Neuroimaging. Du kan se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for neurovidenskabelig og neuroimaging forskning samt på hospitalsafdelinger, hvor du vil kunne arbejde som neuroimaging tekniker eller arbejde med forskning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information