kandidatuddannelse i Nanoscience og teknologi
Kandidatuddannelse

Nanoscience og teknologi

Kandidatuddannelsen udbydes på engelsk og foregår i Kina. Den er tværvidenskabelig og omhandler såvel teoretiske som eksperimentelle og praktiske discipliner.

Fakta

Navn:
Nanoscience og teknologi
Andre betegnelser:
Nanoscience and Technology
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om nanovidenskabens og nanoteknologiens begreber og metoder og får også en grundlæggende viden om business innovation og entrepreneurship.

Som færdiguddannet kandidat vil du kunne fungere som bindeled mellem specialister i fx fysik og biologi og arbejde i såvel private som offentlige virksomheder med at gennemføre forskningsprojekter, udvikle forretningsmuligheder eller planlægge etablering af en virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi får du viden om aktuel nanoscience og om de centrale metoder, teorier og begreber inden for fysik, kemi, molekylærbiologi og biologi.

Du lærer bl.a. at bearbejde og analysere data, opstille og analysere teoretiske modeller, løse faglige problemstillinger inden for nanovidenskab og nanoteknologi og videreformidle disse til såvel et alment som et videnskabeligt forum.

Uddannelsen omfatter bl.a. følgende områder:

  • Nanokarakterisering
  • Nanobiologi
  • Syntese og forarbejdning
  • Nanoelektronik
  • Nanomaterialer

Du får desuden kendskab til forretningsmodeller og lærer at analysere markedet for teknologiske produkter, eventuelt med henblik på etablering af virksomhed.

Da uddannelsen udbydes i Kina, får du også et indgående kendskab til Kinas sprog, kultur og samfund.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og selvstændigt projektarbejde, som ofte foregår i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Nanoscience and Technology.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer 1 år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Beijing, Kina.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder i samarbejde med Sino-Danish Center nanoscience og teknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Nanoscience
  • Kemi
  • Fysik
  • Biokemi
  • Materialevidenskab

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden tilsvarende relevant bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne fungere som bindeled mellem specialister i fx fysik og biologi og arbejde inden for forskellige områder som fx højteknologiske virksomheder, kemiske virksomheder, bioteknologi, energisektoren, materialeforskning og fødevareområdet. Her vil du bl.a. kunne løse forskningsopgaver eller udvikle af forretningsmuligheder, herunder etablering af egen virksomhed. Undervisning inden for universitetsverdenen kan være endnu en mulighed.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker bl.a. ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information