kandidatuddannelse i Nanoscience og teknologi
Kandidatuddannelse

Nanoscience og teknologi

Kandidatuddannelsen udbydes på engelsk og foregår i Kina. Den er tværvidenskabelig og omhandler såvel teoretiske som eksperimentelle og praktiske discipliner.

Fakta

Navn:
Nanoscience og teknologi
Andre betegnelser:
Nanoscience and Technology
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om nanovidenskabens og nanoteknologiens begreber og metoder og får også en grundlæggende viden om business innovation og entrepreneurship.

Som færdiguddannet kandidat vil du kunne fungere som bindeled mellem specialister i fx fysik og biologi og arbejde i såvel private som offentlige virksomheder med at gennemføre forskningsprojekter, udvikle forretningsmuligheder eller planlægge etablering af en virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi får du viden om aktuel nanoscience og om de centrale metoder, teorier og begreber inden for fysik, kemi, molekylærbiologi og biologi.

Du lærer bl.a. at bearbejde og analysere data, opstille og analysere teoretiske modeller, løse faglige problemstillinger inden for nanovidenskab og nanoteknologi og videreformidle disse til såvel et alment som et videnskabeligt forum.

Emner

I løbet af undervisningen lærer du bl.a. om: 

  • Nanokarakterisering
  • Nanobiologi
  • Syntese og forarbejdning
  • Nanoelektronik
  • Nanomaterialer

Du får desuden kendskab til forretningsmodeller og lærer at analysere markedet for teknologiske produkter, eventuelt med henblik på etablering af virksomhed.

Kina

Da uddannelsen udbydes i Kina, får du også et indgående kendskab til Kinas sprog, kultur og samfund.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Nanoscience and Technology.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og selvstændigt projektarbejde, som ofte foregår i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår i Kina på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer et år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Beijing i Kina og er et samarbejde mellem Københavns Universitet (KU) og Sino-Danish-Center (SDC).

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne fungere som bindeled mellem specialister i fx fysik og biologi og arbejde inden for forskellige områder som fx højteknologiske virksomheder, kemiske virksomheder, bioteknologi, energisektoren, materialeforskning og fødevareområdet.

Forskning og undervisning 

Du vil bl.a. kunne løse forskningsopgaver i virksomheder. Undervisning inden for universitetsverdenen kan være endnu en mulighed.

Forretningsudvikling

Du vil også kunne arbejde med udvikling af forretningsmuligheder, herunder etablering af egen virksomhed. 

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information