Kandidatuddannelsen i Mathematical Physical Modelling
Kandidatuddannelse

Mathematical Physical Modelling

På den engelsksprogede kandidatuddannelse lærer du at udvikle og arbejde med matematiske modeller.

Fakta

Navn:
Mathematical Physical Modelling
Andre betegnelser:
Fysik og matematik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen Mathematical Physical Modelling kombinerer matematikens abstraktion med fysikkens konkrete verden. På uddannelsen lærer du at forstå de grundlæggende forudsætninger for, hvornår matematiske modeller virker, hvornår de ikke virker og hvordan de kan hjælpe os med at forstå fysikkens verden.

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder inden for fx elektronik- og medicinalindustrien. Du vil også have jobmuligheder inden for bl.a. elektronik- og medicinalindustrien, it-, forsikrings- og pensionsbranchen samt forsknings- og undervisningssektoren.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen Mathematical Physical Modelling lærer du at løse fundamentale problemstillinger inden for fysikken og at forstå de grundlæggende forudsætninger for de matematiske ligninger, der ligger til grund for fysikkens love. Du lærer at modellere fysiske systemer, hvilket vil sige oversætte fra fysikkens verden til matematik og tilbage igen.

Indhold

Uddannelsen integrerer og kombinerer fysik og matematik, og du får indsigt i de to fags grundlæggende måder at arbejde og tænke på. Samtidig lærer du at udvikle, anvende og evaluere matematiske kvantitative og kvalitative modeller. Det kan være i form af eksperimentelle undersøgelser, simuleringer, fysiske begrundelser og matematiske beviser.

Kurser

Ud over valgfrie kurser i matematik og fysik undervises du i bl.a.:

  • Advanced Physics
  • Geometry
  • Fundamental Mathematical Structures
  • Physical Techniques
  • Problemsolving in Physics
  • Integrated Science

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og gruppebaseret projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. 

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder Mathematical Physical Modelling som 2-årig etfagskandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets RUC's hjemmeside.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskrav på RUC

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i Mathematical Physical Modelling skal du have en relevant bacheloruddannelse. En naturvidenskabelig bacheloruddannelse, hvori Physics og Mathematics indgår, giver i de fleste tilfælde adgang til kandidatuddannelsen.

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på RUC's hjemmeside.

Læs også om krav til sprogkundskaber.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for højteknologisk fremstilling og udvikling i elektronik- og medicinalindustrien. Du vil også have jobmuligheder inden for bl.a. undervisningssektoren, it-, forsikrings- og pensionsbranchen.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan blive forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information