kandidat i miljøkemi
Kandidatuddannelse

Miljøvidenskab

På den engelsksprogede kandidatuddannelse lærer du at forstå processer i miljøet og udvikle nye bæredygtige løsninger på miljøudfordringer.

Fakta

Navn:
Miljøvidenskab
Andre betegnelser:
Environmental Science
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om de menneskeskabte processer og luftforurenende udslip, der påvirker natur og sundhed, og du arbejder med at finde nye metoder, der bidrager til renere jord, vand og ilt, og som underbygger bæredygtig produktion og forbrug. Du får viden om de kemiske, fysiske og biologiske processer, der påvirker forureningsstoffers skæbne og effekt i miljøet, og du er med til at finde løsninger på udfordringerne. Uddannelsen giver dig forskellige muligheder for specialisering.

Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde med bl.a. forebyggelse af skadelige stoffer i miljøet, miljøanalyser, med rensning af jord, vand og luft, recycling og regulering. Du kan finde arbejde i både private virksomheder og i offentlige styrelser eller ministerier.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen fokuserer på at forstå og løse komplekse miljø- og klimaudfordringer på både lokalt og globalt plan. Du bliver i stand til at analysere og vurdere konsekvenserne af miljø- og klimaproblemer og til at bidrage til nye løsninger og teknologier, der skaber et renere og sundere miljø.

Du kan specialisere dig inden for flere områder, afhængigt af uddannelsessted.

Uddannelsen på KU omfatter følgende specialiseringer:

  • Kemi, toksikologi og sundhed (ChemTox) med fagområder som fx atmosfærisk, terretrisk og akvatisk miljøkemi, human toksikologi og risikovurdering
  • Jord, vand og biodiversitet (EnvEuro) med fokus på menneskets brug og påvirkning af naturressourcer
  • Arealanvendelse og modellering (Model), som giver dig indsigt i modelleringsværktøjer og håndtering af big data, der er vigtig for udvikling af bæredygtig produktion, regulering og forureningsbekæmpelse

På AAU arbejder du problemorienteret med at analysere hvordan mennesker påvirker natur, klima og miljø. Arbejdet foregår i krydsfeltet mellem biologi, miljø og ingeniørvidenskab, hvor du bl.a. vil komme til at beskæftige dig med:

  • Menneskeskabte miljøpåvirkninger
  • Klima og miljø
  • Miljøproblemer i havet
  • Jord, geologi og hydrologi

Du analyserer, hvad der sker, når natur og mennesker udsættes for potentielt skadelige stoffer, og du ser på, hvordan man kan undgå eller afhjælpe de uheldige effekter, som kemiske stoffer kan have i en sammenhæng. Samtidig lærer du, hvordan man beregner hastigheder for transport og nedbrydning af kemiske stoffer i naturen og i mennesker.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser, seminarer, laboratorie- og feltarbejde samt praktiske og teoretiske øvelser, ligesom der er en del projektarbejde. Du arbejder både selvstændigt og i projektgrupper. Der er undervejs mulighed for et praktikophold i såvel Danmark som i udlandet. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer henholdsvis 6 eller 9 måneder, afhængigt af valg af specialisering. Kandidatuddannelsen giver de akademiske titler cand.tech (AAU) og cand.scient. (KU). Uddannelsens engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Environmental Science.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aalborg.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder miljøvidenskab (Environmental Science) som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i naturressourcer med specialisering i miljøvidenskab fra KU giver adgang til specialiseringen i både ChemTox (kemi, toksikologi og sundhed), EnvEuro (jord, vand og biodiversitet) samt Model (arealanvendelse og modellering). Du kan også få adgang til alle tre specialiseringer med en bacheloruddannelse i biologi, kemi, bioteknologi eller miljøvidenskab.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Environmental Engineering (miljøvidenskab) som en 2-årig kandidatuddannelse til cand.scient.tech.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser fra AAU giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Biologi
  • Kemi og bioteknologi
  • Miljøteknologi/Miljøvidenskab

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bachelor- eller diplomingeniøruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen i miljøvidenskab giver dig jobmuligheder på både det offentlige og det private arbejdsmarked.

Du kan bl.a. komme til at arbejde med forebyggelse af skadelige stoffer i miljøet, fx i forbindelse med arbejdsmiljø, med rensning af affald eller med genbrug.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde, ingeniørarbejde og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information