Kandidatuddannelse

Mathematical Bioscience

På den engelsksprogede kandidatuddannelse i Mathematical Bioscience specialiserer du dig i matematisk modellering, sygdomsbekæmpelse eller miljø.

Fakta

Navn:
Mathematical Bioscience
Andre betegnelser:
Matematisk biovidenskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen er tværfaglig og internationalt orienteret, og du bliver fra første studieår en del af et forskermiljø, der bruger biologisk viden og matematiske metoder til at forstå og beskrive problemstillinger inden for sundhed, sygdom og miljø. Uddannelsen giver dig viden om, hvordan man udvikler nye metoder til at diagnosticere og behandle sygdomme og nye systemer til monitorering og planlægning af miljøet. Som studerende har du mulighed for at dreje uddannelsen i en biomedicinsk eller i en miljøbiologisk retning.

Som færdiguddannet kan du bl.a. finde beskæftigelse inden for forskning og udvikling i højteknologiske virksomheder, på universiteter, på hospitaler eller med undervisning. Du vil også have jobmuligheder i it-og finansvirksomheder eller andre steder, hvor der er brug for gode analytiske evner.

Bemærk: Uddannelsen er ny fra 2019.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i Mathematical Bioscience arbejder du med matematisk modellering af komplekse biologiske systemer, der gør det muligt at forstå de fundamentale mekanismer, der bestemmer systemers opførsel og sammenhæng.

Du får indsigt i, hvordan systemerne udvikler sig over tid, og hvordan en påvirkning et sted i et system kan have konsekvens et helt andet sted. Eksempler på dette kan være, hvordan sygdomme hos mennesker opstår, udvikler sig og kan behandles, eller hvordan en forureningskilde påvirker alge-, plante- og dyrelivet i de nære havområder.

Med matematisk modellering kan de forskellige dele af et biologisk system sættes sammen til en model, som derefter kan bruges til at forstå det samlede system eller til at lave forudsigelser, ligesom konsekvenser af nye tiltag kan undersøges.

Du kommer på uddannelsen til at designe, udvikle og anvende matematiske modeller til behandling, analyse, simulering og modellering af biologisk data, som skal gøre forebyggelse og behandling mere effektivt.

I uddannelsen indgår avanceret matematik og biologi, programmering, statistik, metoder til simulering og modellering samt kurser inden for miljø- og medicinsk biologi.

Undervisningen veksler mellem kurser og forskningsorienterede projektteams, der typisk foregår i samarbejde med universitetets forskningsgrupper eller med virksomheder eller hospitaler. Kurserne består af en række obligatoriske fagintegrerede matematik- og biologikurser samt nogle valgfrie kurser. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Den engelske titel er Master of Science (MSc) in Mathematical Bioscience.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder Mathematical Bioscience som en 2-årig kandidatuddannelse. 

Du kan læse mere om uddannelsen på RUC's hjemmeside.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i Mathematical Bioscience skal du have en relevant bacheloruddannelse. 

En naturvidenskabelig bachelor, hvori fagene matematik og molekylærbiologi eller matematik og miljøbiologi indgår, giver adgang til kandidatuddannelsen.

En række andre bacheloruddannelser, herunder særlige kombinationer af bachelorfag på RUC, giver ligeledes adgang til kandidatuddannelsen.

Se dine muligheder for optagelse på RUC's hjemmeside. Her kan du også se eventuelle krav til sprogkundskaber.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ruc.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i medicinal- og biotekvirksomheder, i miljøsektoren, på hospitaler, som forsker på universiteter og i forskningscentre samt i andre højteknologiske virksomheder, der arbejder med fremtidens komplekse og multidisciplinære problemstillinger.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information