Kandidatuddannelse i It-produktudvikling
Kandidatuddannelse

It-produktudvikling

Du arbejder med IoT-produkter (Internet of Things), som er de enheder på internettet, der fx indeholder software, elektronik, sensorer og internetforbindelse.

Fakta

Navn:
It-produktudvikling
Andre betegnelser:
IT Product Development
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen i It-produktudvikling foregår på engelsk og handler om design og udvikling af it-produkter. Du kommer blandt andet til at arbejde med programmering, lokationsbaserede systemer og avancerede teknologier som fx augmented reality og wearable computing.

Foruden de tekniske kurser bliver du bl.a. undervist i industrielt design, servicedesign, entreprenørskab og designmetoder.

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde tværfagligt med innovation og entreprenørskab på tværs af offentlige og private sektorer, og du vil kunne løse it-opgaver inden for industri, konsulentvirksomhed og forskning i såvel Danmark som udlandet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Smarte produkter er fysiske produkter med sensorer og aktuatorer, men det kan også være apps, der benytter funktionalitet og services via Internet og Cloud Computing. Eksempler er smart watches/activity trackers, smart home teknologier, sundhedsteknologier og interaktive byrumsinstallationer.

I løbet af uddannelsen får du bl.a. undervisning i datalogiske fag som programmering og systemudvikling, men du lærer også om industrielt design, interaktionsdesign og entreprenørskab. 

Områder

I løbet af uddannelsen skal du derfor følge kurser inden for følgende områder:

  • Social og æstetisk interaktion
  • Wearable Computing
  • Internet of Things and Cloud Computing
  • Augmented Reality
  • Interdiciplinary Digital Entreprenership

Du er selv med til at sammensætte din kompetenceprofil gennem valgfri kurser. En del studerende vælger at lægge deres valgfri aktivitet ved et udenlandsk universitet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og mere projektorienteret arbejde, ofte i grupper. Undervisningen foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in IT-Product Development.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder it-produktudvikling som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i it-produktudvikling.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i it-produktudvikling giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. 

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet i It-produktudvikling kan du få arbejde i forskellige brancher og industrier. Du kan bl.a. komme til at arbejde med med alt lige fra udvikling af nye applikationer, produktdesign og software-design og -udvikling. Du kan også arbejde med oplevelses- og læringsinstallationer eller med udvikling af teknologi til fx sundhedssektoren eller underholdningsbranchen.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for systemudvikling, programmering og design.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information