Kandidatuddannelse i It-produktudvikling
Kandidatuddannelse

It-produktudvikling

Denne engelsksprogede uddannelse udvikler dine tekniske og æstetiske kompetencer for at arbejde med IoT-produkter (Internet of Things), som er de enheder på internettet, der bl.a. indeholder software, elektronik, sensorer og internetforbindelse.

Fakta

Navn:
It-produktudvikling
Andre betegnelser:
IT Product Development
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at udvikle og designe teknisk og æstetisk komplekse IoT-produkter og systemer. Du undervises i datalogiens teknisk avancerede felter og får kompetencer inden for produktdesign og industrielt design. De to fagligheder bindes sammen i kritisk teoretiske opgaver og i større innovationsprojekter.

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde tværfagligt med innovation og entreprenørskab på tværs af offentlige og private sektorer, og du vil kunne løse it-opgaver inden for industri, konsulentvirksomhed og forskning i såvel Danmark som udlandet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Smarte produkter er typisk fysiske produkter med sensorer og aktuatorer, men det kan også være apps, og de benytter funktionalitet og services via Internet og Cloud Computing. Eksempler er smart watches/activity trackers, smart home teknologier, sundhedsteknologier, interaktive møbler og byrumsinventar. Som

I løbet af uddannelsen får du bl.a. undervisning i datalogiske fag som programmering, web-teknologi, informationssystemer, datastrukturer og systemudvikling, men du lærer også om design og interaktionsdesign, innovation og projektstyring.

I løbet af uddannelsen skal du derfor følge kurser inden for følgende områder:

  • Æstetisk interaktionsdesign
  • Design Interventions
  • Internet of Things
  • Peer to peer networking
  • Human-Computer interaction
  • Innovation og projektstyring

Du er selv med til at sammensætte din kompetenceprofil gennem valgfri kurser svarende til et halvt års studie (30 ECTS). En del studerende vælger at lægge deres valgfri aktivitet ved et udenlandsk universitet.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og mere projektorienteret arbejde, ofte i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in IT-product development.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder it-produktudvikling som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i it-produktudvikling.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i it-produktudvikling giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet fra IT-produktudvikling kan du for eksempel arbejde som produktudvikler, projektleder eller designprocesmanager.

Dine jobmuligheder er også afhængige af, hvilke specialiseringer du vælger i løbet af uddannelsen samt, hvad du vælger at skrive speciale om.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for systemudvikling, programmering og design.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information