kandidatuddannelse i Informatik
Kandidatuddannelse

Informatik

Kandidatuddannelsen i informatik giver dig øget viden om computere som formidlingsredskab i forskellige sammenhænge.

Fakta

Navn:
Informatik
Andre betegnelser:
Informatics
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du går her i dybden med anvendelsen af it i arbejds-, massekommunikations- og underholdningssammenhænge, og du lærer bl.a. om mediesociologi, organisationsteori og analysemetodik.

Som færdiguddannet kandidat i informatik vil du have jobmuligheder i it-branchen inden for design-, udviklings- og evalueringsopgaver.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Informatikuddannelsen er tværfaglig, og du arbejder med computeren som teknologi og som arbejdsredskab og kommunikationsmiddel.

På kandidatniveau undervises du i emner inden for forandrings- og organisatorisk ledelse, ligesom du lærer om evaluering, sikkerhed og strategi i forbindelse med anvendelsen af it inden for specifikke fagområder. Du får en avanceret viden om de brugssituationer, som moderne it kan indgå i, fx i arbejdssammenhænge og inden for massekommunikation. Uddannelsen har fokus på planlægning og design af it-systemer med brugeren i fokus.

Overordnede vidensområder er: kommunikationsdesign, kommunikationstilrettelæggelse og processer samt analyse og realisering af it-anvendelser.

Der undervises bl.a. i:

  • Læring, netværk og organisering
  • Værktøjer til udvikling af mobile applikationer
  • Menneske-maskin interaktion
  • Systemudvikling
  • It-sikkerhed og systemarkitektur
  • It-anvendelser inden for specifikke domæner

Uddannelsens fokus er på AAU planlægning og design af it-systemer med brugeren i centrum.

Faget informatik læses på RUC sammen med et andet fag, men udgør den primære del af uddannelsen.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og laboratorieøvelser. Store dele af undervisningen er tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde og Aalborg.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder informatik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Informatik læses i kombination med et andet kandidatfag – se, hvilke fag du kan kombinere med, på RUC’s hjemmeside. Her kan du også læse mere om kandidatuddannelsen.

RUC udbyder informatik på både dansk og engelsk (Informatics). Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for informatik og for Informatics.

RUC udbyder også en bacheloruddannelse i informatik.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i informatik eller Informatics skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse, hvori informatik indgår, giver i de fleste tilfælde adgang til uddannelsen. En række andre bacheloruddannelser, herunder særlige kombinationer af bachelorfag på RUC, giver ligeledes adgang til kandidatuddannelsen.

Se dine muligheder for optagelse på www.ruc.dk. Her kan du også se eventuelle krav til sprogkundskaber.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder informatik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Kandidatuddannelsen består af to semestre på uddannelsen i kommunikation og digitale medier og to semestre ved Institut for Datalogi.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i informatik.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i informatik giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i it-branchen både i det offentlige og på det private arbejdsmarked. Du vil komme til at arbejde med it-orienterede design-, udviklings- og evalueringsopgaver, hvilket ofte vil foregå i tværfaglige grupper.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for systemudvikling, programmering og design samt journalistik, skribent- og mediearbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information