kandidatuddannelse i Informatik
Kandidatuddannelse

Informatik

Kandidatuddannelsen i informatik giver dig øget viden om computere som formidlingsredskab i forskellige sammenhænge.

Fakta

Navn:
Informatik
Andre betegnelser:
Informatics
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du går i dybden med anvendelsen af it i arbejds-, massekommunikations- og underholdningssammenhænge og lærer bl.a. om mediesociologi, organisationsteori og analysemetodik.

Som færdiguddannet kandidat i informatik vil du have jobmuligheder i it-branchen inden for design-, udviklings- og evalueringsopgaver.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Informatikuddannelsen er tværfaglig, og du arbejder med computeren som teknologi og som arbejdsredskab og kommunikationsmiddel.

På kandidatniveau undervises du i emner inden for forandrings- og organisatorisk ledelse, ligesom du lærer om evaluering, sikkerhed og strategi i forbindelse med anvendelsen af it inden for specifikke fagområder.

Du får en avanceret viden om de brugssituationer, som moderne it kan indgå i, fx i arbejdssammenhænge og inden for massekommunikation. Uddannelsen har fokus på planlægning og design af it-systemer med brugeren i fokus.

Vidensområder

Overordnede vidensområder er: kommunikationsdesign, kommunikationstilrettelæggelse og processer samt analyse og realisering af it-anvendelser.

Der undervises bl.a. i:

  • Læring, netværk og organisering
  • Værktøjer til udvikling af mobile applikationer
  • Menneske-maskin interaktion
  • Systemudvikling
  • It-sikkerhed og systemarkitektur
  • It-anvendelser inden for specifikke domæner

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen i informatik varierer fra universitet til universitet:

  • På AAU er uddannelsens fokus planlægning og design af it-systemer med brugeren i centrum
  • På RUC læses faget informatik sammen med et andet fag, men udgør den primære del af uddannelsen

Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og laboratorieøvelser. Store dele af undervisningen er tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder informatik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Kandidatuddannelsen består af to semestre på uddannelsen i kommunikation og digitale medier og to semestre ved Institut for Datalogi.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i informatik.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i informatik giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder ikke længere informatik. RUC har fået nye kandidatuddannelser, som du kan blive optaget på fra september 2022. Læs mere om RUC’s uddannelser og dine muligheder for optagelse på RUC’s hjemmeside.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i it-branchen både i det offentlige og på det private arbejdsmarked. Du vil komme til at arbejde med it-orienterede design-, udviklings- og evalueringsopgaver, hvilket ofte vil foregå i tværfaglige grupper.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for systemudvikling, programmering og design samt journalistik, skribent- og mediearbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information