kandidatuddannelse i Forsikringsmatematik
Kandidatuddannelse

Forsikringsmatematik

På den engelsksprogede kandidatuddannelse arbejder du videre med sandsynlighedsregning, livsforsikringsmatematik og skadeforsikringsmatematik.

Fakta

Navn:
Forsikringsmatematik
Andre betegnelser:
Actuarial Mathematics
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Gennem valgfag og speciale får du mulighed for at specialisere dig inden for de områder af faget, du finder mest interessante.

Som kandidat i forsikringsøkonomi kan du blive ansat i et forsikringsskab, i en bank eller en anden finansiel institution. Her kan du bl.a. arbejde med at løse statistiske og risikoteoretiske problemer. Du kan også finde beskæftigelse i den offentlige administration.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen udvikler du dine kompetencer i at analysere og beregne risikofaktorer ved hjælp af forskellige matematiske, statistiske og økonomiske værktøjer.

Du skal bl.a. følge obligatoriske kurser i videregående sandsynlighedsregning, i forskellige former for forsikringsmatematik og i finansieringsteori.

Hovedområder

Uddannelsen omfatter følgende hovedområder:

  • Sandsynlighedsberegning
  • Livsforsikringsmatematik
  • Skadeforsikringsmatematik

Der er derudover et valgfrit forløb, hvor du kan vælge at fordybe dig i et eller flere områder inden for faget og derved skærpe din individuelle profil.

Specialet gennemføres i mange tilfælde i samarbejde med en forsikringsvirksomhed.

Praktik og udlandophold

Det er muligt at tage op til et kvart år af uddannelsen som et praktikforløb i Danmark eller i udlandet. 

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, regneøvelser og projektorienteret gruppearbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.act. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Actuarial Mathematics.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder forsikringsmatematik som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i forsikringsmatematik.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i forsikringsmatematik giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der e minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannede i forsikringsmatematik bliver traditionelt ansat i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og andre virksomheder i finanssektoren. Det kan fx være i banker, pensionskasser eller inden for offentlig administration.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information