kandidatuddannelse i Biokemi
Kandidatuddannelse

Biokemi

På den engelsksprogede kandidatuddannelse i biokemi får du dyb indsigt i den kemiske sammensætning i levende organismer.

Fakta

Navn:
Biokemi
Andre betegnelser:
Biochemistry
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig viden om de kemiske processer og reaktioner i levende organismer, og du kommer til at arbejde både eksperimentelt og teoretisk med biokemiske og molekylærbiologiske problemstillinger. Uddannelsen omfatter fire forskellige specialiseringer.

Som færdiguddannet kandidat vil du bl.a. have jobmuligheder i bioteknologiske virksomheder, i medicinalindustrien, i offentlige forskningsinstitutioner eller i den statslige administration.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen lærer du at definere, formulere, afgrænse og analysere en biokemisk problemstilling, og du lærer at planlægge og udføre videnskabelige eksperimenter. Du lærer også at fortolke forsøgsresultater og sætte dem ind i en større sammenhæng.

Specialiseringer

Uddannelsen består af elementerne hovedfag, valgfag og speciale og omfatter følgende specialiseringer:

  • Proteinkemi
  • Molekylær cellebiologi og immunologi
  • Molekylær genetik
  • Molekylær mikrobiologi

Ved siden af hovedfagene inden for den valgte specialisering tager du nogle valgfrie kurser, der er relevante for hovedfaget og/eller specialet. Specialet vil typisk være et selvstændigt projekt, som udgør en mindre del af et større forskningsprojekt.

Udlandsophold og praktik

Der er gode muligheder for studieophold i udlandet eller praktik i en virksomhed.

Undervisningsform

Undervisningen foregår meget af tiden i laboratoriet, hvor du laver laboratorieøvelser og projekter. Du kommer også til at have forelæsninger og almindelig holdundervisning. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Biochemistry.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder biokemi som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i biokemi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser kan give adgang til uddannelsen:

  • Biokemi fra KU eller SDU
  • Molekylær biomedicin fra KU
  • Nanoscience fra KU
  • Molekylærbiologi fra AU
  • Bioteknologi fra AU

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen sigter primært mod job som forsker eller underviser. Biokemikere får ofte job ved universitetet eller i den biokemiske og medicinske industri samt på hospitalslaboratorier. Specialeområdet afgør i overvejende grad, hvilket biokemisk område man kommer til at arbejde inden for.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Naturvidenskabeligt arbejde og Forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.