kandidatuddannelse i Astronomi
Kandidatuddannelse

Astronomi

På den engelsksprogede kandidatuddannelse får du dybere kendskab til solsystemer, exoplaneter, galakser, sorte huller samt stjernernes opbygning og kosmologi.

Fakta

Navn:
Astronomi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen tilrettelægges i høj grad efter dine faglige interesser, og du får lov til at gå i dybden med de emner, du brænder mest for i valgfag og speciale.

Som færdiguddannet kandidat kan du finde beskæftigelse inden for forskning, udvikling i bl.a. højteknologiske virksomheder, på universiteter, i it- og finansvirksomheder og i energisektoren. Desuden giver uddannelsen mulighed for at arbejde med undervisning bl.a. i gymnasieskolen. 

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen er en international og forskningsbaseret uddannelse. Den gør dig i stand til at arbejde med selvstændigt med data, problemstillinger og projekter med en naturvidenskabelig og systematisk tilgang.

Områder

På uddannelsen kan du arbejde med studiet af universet samt de fysiske og kemiske processer, der styrer himmellegemernes udvikling. Du kan også arbejde med den nyeste teknologi i avancerede teleskoper og satellitter eller med bl.a. programmering og billedbehandling.

Uddannelsen tilrettelægges efter dine faglige interesser. Ud over enkelte obligatoriske kurser er en stor del af studiet valgfag, hvor du får mulighed for at specialisere dig og skærpe dine individuelle kompetencer.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Astronomy.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem større forelæsninger i auditorier, holdundervisning med gennemgang af teori og opgaver samt projekter.

Sprog

Al undervisning foregår som udgangspunkt på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer ½ - 1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs om

Andre muligheder

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig analytiske og naturvidenskabelige færdigheder, der kan bruges på vidt forskellige problemstillinger, fx inden for teknologi, klima, elektronik, finans, software, energi mm. Som astronom eller astrofysiker har du derfor jobmuligheder inden for både forskning og udvikling, men også inden for undervisning og formidling. 

Pædagogikum

Astronomi er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du efterfølgende søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information