kandidatuddannelse i Astronomi
Kandidatuddannelse

Astronomi

På den engelsksprogede kandidatuddannelse, får du dybere kendskab til solsystemer, exoplaneter, galakser, sorte huller samt stjernernes opbygning og kosmologi.

Fakta

Navn:
Astronomi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen tilrettelægges i høj grad efter dine faglige interesser, og du får lov til at gå i dybden med de emner, du brænder mest for i valgfag og speciale.

Som færdiguddannet kandidat kan du finde beskæftigelse inden for forskning, udvikling i bl.a. højteknologiske virksomheder, på universiteter, i it- og finansvirksomheder og i energisektoren. Desuden giver uddannelsen mulighed for at arbejde med undervisning bl.a. i gymnasieskolen. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen er en international og forskningsbaseret uddannelse. Den gør dig i stand til at arbejde med selvstændigt med data, problemstillinger og projekter med en naturvidenskabelig og systematisk tilgang.

Indhold

På uddannelsen kan du arbejde med studiet af universet samt de fysiske og kemiske processer, der styrer himmellegemernes udvikling. Du kan også arbejde med den nyeste teknologi i avancerede teleskoper og satellitter eller med bl.a. programmering og billedbehandling.

Uddannelsen tilrettelægges efter dine faglige interesser. Ud over enkelte obligatoriske kurser er en stor del af studiet valgfag, hvor du får mulighed for at specialisere dig og skærpe dine individuelle kompetencer.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem større forelæsninger i auditorier, holdundervisning med gennemgang af teori og opgaver samt projekter. Undervisningen foregår som udgangspunkt på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer ½ - 1 år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Astronomy.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus og København.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder astronomi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i fysik fra AU, KU eller SDU kan give adgang til uddannelsen. Der et begrænset antal pladser på kandidatuddannelsen, og opfyldelse af adgangskravene garanterer ikke i sig selv optagelse. Fordeling af studiepladser sker på baggrund af en helhedsvurdering.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder uddannelsen som kandidatuddannelse i fysik med kompetenceprofil i astrofysik.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i fysik.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i fysiske fag skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til uddannelsen:

  • Fysiske fag fra KU
  • Fysik fra et dansk eller nordisk universitet
  • Nanoscience fra et dansk eller nordisk universitet
  • Naturvidenskab og it med specialisering i fysik fra KU

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig analytiske og naturvidenskabelige færdigheder, der kan bruges på vidt forskellige problemstillinger, fx inden for teknologi, klima, elektronik, finans, software, energi mm. Som astronom eller astrofysiker har du derfor jobmuligheder inden for både forskning og udvikling, men også inden for undervisning og formidling. 

Job inden for undervisning

Astronomi er et gymnasialt fag. Kombinerer du astronomi med et andet gymnasialt fag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information