kandidatuddannelse i Astronomi
Kandidatuddannelse

Astronomi

På den engelsksprogede kandidatuddannelse i astronomi, får du et dybere kendskab til bl.a. solsystemer, galakser, sorte huller, samt stjernernes opbygning og kosmologi..

Fakta

Navn:
Astronomi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen tilrettelægges i høj grad efter dine faglige interesser, og du får lov til at gå i dybden med de emner, du brænder mest for.

Som færdiguddannet kandidat kan du finde beskæftigelse inden for undervisning og forskning. Der er også jobmuligheder inden for fx avanceret computerprogrammering i it-virksomheder, banker og industrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen arbejder du med studiet af universet samt de fysiske og kemiske processer, der styrer himmellegemernes udvikling.

Du får kendskab til den nyeste teknologi i avancerede teleskoper og satellitter, og du kommer til at beskæftige dig med bl.a. programmering og billedbehandling.

Uddannelsen tilrettelægges efter dine faglige interesser. Ud over enkelte obligatoriske kurser er en stor del af studiet valgfag, hvor du får mulighed for at specialisere dig og skærpe dine individuelle kompetencer.

Undervisningen veksler mellem større forelæsninger i auditorier, holdundervisning med gennemgang af teori og opgaver samt projekter. Undervisningdn foregår som udgangspunkt på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Astronomy.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer ½ - 1 år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus og København.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder astronomi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i fysik fra AU, KU eller SDU kan give adgang til uddannelsen. Fra 2019 er der et begrænset antal pladser på kandidatuddannelsen, Det betyder, at det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse. Fordeling af studiepladser sker på baggrund af en helhedsvurdering.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder uddannelsen som kandidatuddannelse i fysiske fag med kompetenceprofil i astrofysik.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i fysiske fag.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen i fysiske fag skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til uddannelsen:

  • Fysiske fag fra KU
  • Fysik fra et dansk eller nordisk universitet
  • Nanoscience fra et dansk eller nordisk universitet
  • Naturvidenskab og it med specialisering i fysik fra KU

Der er desuden krav om engelsk på B-niveau.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som astronom eller astrofysiker har du jobmuligheder inden for især forskning, undervisning og formidling. Du kan også blive ansat i større private virksomheder både i Danmark og i udlandet.

Du får desuden en stor viden om og erfaring med avancerede computere, elektronik, programmering og billedbehandling, som giver dig jobmuligheder i erhvervslivet, fx i it-virksomheder, softwarebranchen, i banker og i industrien.

Astronomi er et gymnasialt fag. Kombinerer du astronomi med et andet gymnasialt fag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information