kandidatuddannelse i Skovbrugsvidenskab
Kandidatuddannelse

Skovbrugsvidenskab

Skovbrugsvidenskab, der foregår på engelsk, handler om at forstå og styre økosystemer i forhold til det omgivende samfund. Du får en bred faglig viden inden for økonomi, økologi og samfund og lærer at planlægge naturdrift i et bæredygtigt perspektiv.

Fakta

Navn:
Skovbrugsvidenskab
Andre betegnelser:
Forest and Nature Management
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du vil på uddannelsen lære at medtænke alle nødvendige aspekter for at kunne lave langsigtet planlægning af naturdrift. Ud over viden om fx økologi og naturressourceøkonomi vil du således lære om det omgivende samfunds interesser.

Som færdiguddannet kandidat kan du finde job inden for fx forvaltning og drift af offentlige og private skov- og naturarealer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i skovbrug fokuserer på, hvordan man planlægger drift af skov og natur i et bæredygtigt perspektiv. Det handler om, hvordan fremtidens natur kommer til at se ud, og hvordan naturressourcer udnyttes uden at skade miljøet.

Du lærer at tænke områder som biologi, økonomi og langsigtet planlægning sammen. Det sætter dig i stand til at analysere og planlægge, hvordan man på samme tid driver skov og tager hensyn til naturen, det omgivende samfund og økonomiske interesser.

Uddannelsen omfatter både naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske fag, og du undervises i følgende obligatoriske fag/kurser:

  • Anvendt skov- og naturressourceøkonomi, hvor du får en indføring i økonomisk teori til vurdering af optimale, langsigtede investeringer
  • Sampling og modellering, herunder indsamling og behandling af data på statistisk forsvarlig måde samt opstilling og brug af matematiske modeller over komplicerede systemer
  • Forståelse af økologiske sammenhænge med henblik på målrettet drift og benyttelse af skove og andre semi-naturlige terrestriske økosystemer
  • Konflikthåndtering, hvor du lærer at analysere og at agere i konfliktsituationer med mange aktører og sammenstød mellem faglig viden, interesser, værdier og følelser
  • Skov- og naturforvaltning og -planlægning, herunder bl.a. forvaltning i forhold til bæredygtighed, kommercielle og ikke-kommercielle interesser.

Herudover er der valgfrie fag, som giver mulighed for specialisering og faglig profilering. Du kan tage fag både på Københavns Universitet og på andre universiteter i Danmark og i udlandet.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, seminarer, feltarbejde, øvelser, cases og projektarbejde. Der er gode muligheder for praktikophold. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Forest and Nature Management.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ - 3/4 år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.silv.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder skovbrug som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt mere om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i skovbrug:

  • Naturressourcer med specialisering i naturforvaltning
  • Naturressourcer med specialisering i enten miljøvidenskab eller miljøøkonomi
  • Skov- og landskabsingeniør

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for drift af skov og natur, hvor der både skal tages hensyn til økonomi og natur. Du kan komme til at arbejde med at styre udviklingen af den grønne sektor eller forvalte skov- og naturarealer i stat, kommune eller privat.

Du kan også arbejde med grøn omstilling, som rådgiver eller konsulent i et privat firma, en organisation eller forening, fx en interesseorganisation eller en finansieringsvirksomhed.

Endelig kan der være jobmuligheder inden for forskning og undervisning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for jordbrug, miljø og grøn forvaltning og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information