kandidatuddannelse i Medicinalbiologi
Kandidatuddannelse

Medicinalbiologi

På kandidatuddannelsen får du indsigt i, hvordan man med den nyeste viden inden for medicinsk og molekylærbiologisk forskning kan medvirke til at forebygge og helbrede sygdomme.

Fakta

Navn:
Medicinalbiologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen i medicinalbiologi giver dig den teoretiske baggrund for at forstå kroppens påvirkninger af fødevarer, mikroorganismer og medicin samt at forstå de grundlæggende processer i sundhed og sygdomsudvikling. Du arbejder bl.a. med medicinsk mikrobiologi, anatomisk fysiologi og biomedicinske problemstillinger. Medicinalbiologi læses i kombination med et andet kandidatfag på RUC.

Som færdiguddannet kandidat vil du have fået kompetencer til at arbejde inden for medicinsk-biologisk forskning i sundhedssektoren eller i private virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Medicinalbiologi handler om de molekylære mekanismer eller kemiske reaktioner, der kommer til udtryk i kroppen som sundhed eller sygdom.

På kandidatuddannelsen arbejder du med at skabe ny viden inden for basal medicin med fokus på de bagvedliggende humanbiologiske mekanismer. Du får viden inden for områderne farmakologi, toksikologi, anatomisk fysiologi, medicinsk mikrobiologi, patofysiologi, patofysiologi og immunologi.

Uddannelsen foregår i et samarbejde med forskere på RUC og Region Sjællands Sygehuse samt Statens Seruminstitut.

Faget medicinalbiologi kombineres med et andet kandidatfag.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, laboratorieøvelser og projektarbejde, hvor du arbejder i grupper omkring en afgrænset problemstilling.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder medicinalbiologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Medicinalbiologi læses i kombination med et andet kandidatfag – se, hvilke fag du kan kombinere med,  RUC’s hjemmeside. Her kan du også læse mere om kandidatuddannelsen.

RUC udbyder også en bacheloruddannelse i medicinalbiologi.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen i medicinalbiologi skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse med medicinalbiologi giver adgang til kandidatuddannelsen. En række andre bacheloruddannelser, herunder særlige kombinationer af bachelorfag på RUC, giver ligeledes adgang til kandidatuddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på RUC's hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ruc.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Du vil typisk kunne få job i private medicinalvirksomheder eller inden for sundhedssektoren.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information