kandidatuddannelse i Medicinalbiologi
Kandidatuddannelse

Medicinalbiologi

Du får indsigt i, hvordan man med den nyeste viden inden for medicinsk og molekylærbiologisk forskning kan bidrage til at forebygge og helbrede sygdomme.

Fakta

Navn:
Medicinalbiologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen i medicinalbiologi giver dig den teoretiske baggrund for at forstå kroppens påvirkninger af fødevarer, mikroorganismer og medicin samt at forstå de grundlæggende processer i sundhed og sygdomsudvikling. Du arbejder overordnet set med sundhedsvidenskabelige og biomedicinske problemstillinger, sygdomslære (patofysiologi) og med lægemidlers virkning på kroppen. Medicinalbiologi læses i kombination med et andet kandidatfag på RUC.

Som færdiguddannet kandidat har du fået kompetencer til at arbejde inden for medicinsk-biologisk forskning i sundhedssektoren eller i private virksomheder, såsom medicinalindustrien med lægemiddelfremstilling eller afprøvning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Medicinalbiologi handler om de molekylære og fysiologiske mekanismer, der foregår i kroppen ved sundhed og ved sygdom.

På kandidatuddannelsen arbejder du med at skabe ny viden inden for basal medicin med fokus på de bagvedliggende humanbiologiske mekanismer. Du får viden inden for områderne farmakologi, toksikologi, patofysiologi, mikrobiologi, og immunologi.

Faget medicinalbiologi kombineres med et andet kandidatfag.

Samarbejde

Uddannelsen foregår i et samarbejde med forskere på RUC og Region Sjællands hospitaler.

Udlandsophold

Der er mulighed for udlandsophold.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, laboratorieøvelser og projektarbejde, hvor du arbejder i grupper omkring en afgrænset problemstilling.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Medical Biology.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder medicinalbiologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Medicinalbiologi læses i kombination med et andet kandidatfag – se, hvilke fag du kan kombinere med, på RUC’s hjemmeside. Her kan du også læse mere om kandidatuddannelsen.

RUC udbyder også en bacheloruddannelse i medicinalbiologi.

Adgangskrav på RUC

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i medicinalbiologi skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse, hvori medicinalbiologi indgår, giver i de fleste tilfælde adgang til kandidatuddannelsen.

En række andre bacheloruddannelser på RUC giver ligeledes adgang, herunder særlige kombinationer af bachelorfag.

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på RUC's hjemmeside.

Læs også om krav til sprogkundskaber.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Du vil typisk kunne få job i private medicinalvirksomheder eller inden for sundhedssektoren.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information