kandidatuddannelse i Human ernæring
Kandidatuddannelse

Human ernæring

Uddannelsen er engelsksproget og handler om samspillet mellem ernæring og sundhed og sygdom.

Fakta

Navn:
Human ernæring
Andre betegnelser:
Human Nutrition
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at arbejde videnskabeligt med mange aspekter af kost og ernæring, i forhold til hvordan det påvirker menneskers sundhed og velvære. Du lærer også, hvordan forskellige kosttyper og ernæringstiltag kan påvirke menneskers sundhed.

Som færdiguddannet kandidat finder du jobmuligheder bredt inden for ernærings- og sundhedsområdet. Det kan være som fx projektansvarlig eller -koordinator i kommuner eller større virksomheder, vejleder i mindre virksomheder eller i interesseorganisationer. Det kan også være som underviser på ernæringsuddannelser eller som forsker.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen handler om, hvordan sammensætningen af menneskers kost påvirker sundhed og sygdom, både for den enkelte, men også i et samfundsmæssigt perspektiv.

Indhold

På uddannelsen får du indgående kendskab til bl.a. følgende områder:

  • Ernæringsvidenskabens principper, metoder og redskaber
  • Ernæringsfysiologi, herunder menneskets omsætning af energi og mikro- og makronæringsstoffer og kostens betydning i livets faser
  • Ernæringens indvirkning på sundhed og sygdom, fx overvægt, type 2-diabetes, underernæring og vitaminmangel
  • Ernæringsepidemiologi: evidens fra forskellige typer ernæringsstudier
  • Ernæringens betydning for børn og unge i vækst samt for ældre

Du undervises i bl.a. ernæringsfysiologi, ernæringsepidemiologi, metoder til planlægning og udføring af ernæringsstudier samt laboratoriemetoder i ernæring. Desuden kan du tilvælge fag som fx folkesundhed, fysisk aktivitet og ernæring, ulandsernæring, børne- og ældreernæring og statistiske metoder i ernæring.

I praktiske øvelser lærer du både at foretage relevante målinger samt vurdere næringsstofindtag og energibehov. I teoretiske øvelser lærer du at læse artikler, analysere resultater og uddrage hovedkonklusioner.

Udlandsophold

Der er mulighed for studieophold i udlandet, eller du kan følge relevante valgfrie kurser udbudt andre steder på KU eller på andre universiteter.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og øvelser samt seminarer og problemorienteret projektarbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk. I uddannelsen indgår et virksomhedsprojekt.

Du afslutter kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der varer ca. 6½ mdr.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Human Nutrition.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder human ernæring som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i fødevarer og ernæring med specialisering i fødevarer, sundhed og ernæring giver adgang.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for ernærings- og sundhedsområdet. Det kan være undervisning, rådgivning, produktudvikling, administration, formidling eller forskning.

Du kan også blive ansat i politiske organisationer eller styrelser, der beskæftiger sig med ernæring og fødevarer, i interesseorganisationer, på husholdningsseminarier eller i fødevare- og kosttilskudsindustrien.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information