kandidatuddannelse i Human ernæring
Kandidatuddannelse

Human ernæring

Uddannelsen er engelsksproget og handler om samspillet mellem ernæring og sundhed og sygdom.

Fakta

Navn:
Human ernæring
Andre betegnelser:
Human Nutrition
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at arbejde videnskabeligt med mange aspekter af kost og ernæring, i forhold til hvordan det påvirker menneskers sundhed og velvære. Du lærer også, hvordan forskellige kosttyper og ernæringstiltag kan påvirke menneskers sundhed.

Som færdiguddannet kandidat finder du jobmuligheder bredt inden for ernærings- og sundhedsområdet. Det kan være som fx projektansvarlig eller -koordinator i kommuner eller større virksomheder, vejleder i mindre virksomheder eller i interesseorganisationer.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen handler om, hvordan sammensætningen af menneskers kost påvirker sundhed og sygdom, både for den enkelte, men også i et samfundsmæssigt perspektiv.

Emner

På uddannelsen får du indgående kendskab til bl.a. følgende emner:

  • Ernæringsvidenskabens principper, metoder og redskaber
  • Ernæringsfysiologi, herunder menneskets omsætning af energi og mikro- og makronæringsstoffer og kostens betydning i livets faser
  • Ernæringens indvirkning på sundhed og sygdom, fx overvægt, type 2-diabetes, underernæring og vitaminmangel
  • Ernæringsepidemiologi: evidens fra forskellige typer ernæringsstudier
  • Ernæringens betydning for børn og unge i vækst samt for ældre

Du undervises i bl.a. ernæringsfysiologi, ernæringsepidemiologi, metoder til planlægning og udføring af ernæringsstudier samt laboratoriemetoder i ernæring. Desuden kan du tilvælge fag som fx folkesundhed, fysisk aktivitet og ernæring, ulandsernæring, børne- og ældreernæring og statistiske metoder i ernæring.

I praktiske øvelser lærer du både at foretage relevante målinger samt vurdere næringsstofindtag og energibehov. I teoretiske øvelser lærer du at læse artikler, analysere resultater og uddrage hovedkonklusioner.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Human Nutrition.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og øvelser samt seminarer og problemorienteret projektarbejde i grupper.

I uddannelsen indgår et virksomhedsprojekt.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold

Der er mulighed for studieophold i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der varer ca. 6½ mdr.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for ernærings- og sundhedsområdet. Det kan være undervisning, rådgivning, produktudvikling, administration, formidling eller forskning.

Du kan også blive ansat i politiske organisationer eller styrelser, der beskæftiger sig med ernæring og fødevarer, i interesseorganisationer, på husholdningsseminarier eller i fødevare- og kosttilskudsindustrien.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information