kandidatuddannelse i Human ernæring
Kandidatuddannelse

Human ernæring

Uddannelsen er engelsksproget og handler om samspillet mellem henholdsvis ernæring og sundhed og sygdom.

Fakta

Navn:
Human ernæring
Andre betegnelser:
Human Nutrition
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at arbejde videnskabeligt med mange aspekter af kost og ernæring, i forhold til hvordan det påvirker menneskers sundhed og velvære. Du lærer også, hvordan forskellige ernæringstiltag kan påvirke menneskers sundhed.

Som færdiguddannet kandidat finder du jobmuligheder inden for ernærings- og sundhedsområdet. Det kan være som fx analytiker, projektansvarlig i medicinalindustrien eller rådgiver i politiske organisationer og styrelser.

På uddannelsen har du fag som kost og sygdomsforebyggelse, ernæringfysiologi, folkesundhed og ernæring, og du lærer at analysere og forklare sammenhængen mellem kost og menneskers velfærd.

Som færdiguddannet kandidat finder du jobmuligheder inden for ernærings- og sundhedsområdet. Det kan være som forsker og underviser eller som rådgiver i politiske organisationer og styrelser.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen handler om, hvordan sammensætningen af menneskers kost påvirker sundhed og sygdom, både for den enkelte, men også i et samfundsmæssigt perspektiv.

På uddannelsen får du indgående kendskab til bl.a. følgende områder:

  • Ernæringsvidenskabens principper, metoder og redskaber
  • Ernæringsfysiologi, herunder menneskets omsætning af energi og næringsstoffer og kostens betydning i livets faser
  • Ernæringens indvirkning på sundhed og sygdom
  • Ernæringsepidemiologi: hvad er evidensen for forskellige typer kost og kostråd
  • Ernæring for børn og unge

I praktiske øvelser lærer du både at foretage måling samt vurdere næringsstofindtag og energibehov. I teoretiske øvelser lærer du at læse artikler, analysere resultater og uddrage hovedkonklusioner.

Undervisningen skifter fra primært at være forelæsninger og øvelser i begyndelsen til efterhånden at være mere baseret på seminarer og problemorienteret projektarbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk. Der er mulighed for at deltage i et virksomhedsprojekt eller tage på studieophold i udlandet eller fx at præge uddannelsen ved at følge relevante valgfrie kurser udbudt andre steder på KU eller på andre universiteter.

Uddannelsens engelske betegnelse er Human Nutrition.

Du afslutter kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer op til 9 mdr. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder human ernæring som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i fødevarer og ernæring med specialisering i fødevarer, sundhed og ernæring giver adgang.

Du skal desuden have kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B.

Har du en anden naturvidenskabelig bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for ernærings- og sundhedsområdet. Det kan være undervisning, rådgivning, produktudvikling, administration, formidling eller forskning.

Du kan også blive ansat i politiske organisationer eller styrelser, der beskæftiger sig med ernæring og fødevarer, i interesseorganisationer, på husholdningsseminarier eller i fødevare- og kosttilskudsindustrien.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information