kandidatuddannelse i Fødevareinnovation og sundhed
Kandidatuddannelse

Fødevareinnovation og sundhed

På uddannelsen, der foregår på engelsk, lærer du om sund og velsmagende mad i teori og praksis. Du får herunder viden om betydningen af gode råvarer og fødevaresikkerhed.

Fakta

Navn:
Fødevareinnovation og sundhed
Andre betegnelser:
Food Innovation and Health
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Ud over viden om madens kemiske og fysiske egenskaber, vil du lære om måltidet i en større kulturel og psykologisk kontekst samt om forbrugeradfærd og bæredygtighed.

Uddannelsen kan føre til job som fx rådgiver i institutioner og storkøkkener, inden for produktudvikling af sunde fødevarer i industrien samt job inden for undervisning, formidling eller forskning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i fødevareinnovation og sundhed giver dig redskaber til at udvikle, tilberede og rådgive om sund mad. Du kommer til at beskæftige dig med mad, ernæring og sundhed både i teori og praksis.

Helt konkret lærer du om fødevaresikkerhed, betydningen af råvarekvalitet, bioaktive komponenter og ernæring. Du får viden om kostens generelle betydning for folkesundheden samt en videnskabelig vinkel på gastronomien, der handler om, hvordan smag og konsistens bliver påvirket af den måde, vi tilbereder maden på.

Du lærer om de menneskelige sanser og om psykologien bag forbrugeres adfærd, så du kan bidrage til at få danskerne til at spise mere sundt uden at gå på kompromis med velsmagen. Du bliver også i stand til at gennemføre både kvalitative og kvantitative forbrugerstudier.

Produktudvikling og entreprenørskab indgår i uddannelsen, herunder at arbejde innovativt med en fødevare – lige fra at nytænke en ingrediens til at sælge en produktidé eller et koncept til en virksomhed.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser, projektopgaver og ekskursioner. Der er mulighed for at samarbejde med industrien eller offentlige organisationer under uddannelsen. Udlandsophold er også en mulighed.

Al undervisning foregår på engelsk. Uddannelsens engelske betegnelse er Food Innovation and Health.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder fødevareinnovation og sundhed som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i fødevarer og ernæring.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt mere om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i fødevarer og ernæring med specialisering i sundhed og ernæring giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på wwww.ku.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kan give dig rådgivnings- og ledelsesmæssige jobmuligheder i institutioner og storkøkkener, fx inden for sundheds- og plejesektoren.

Desuden kan du komme til at beskæftige dig med produktudvikling af sunde fødevarer af høj gastronomisk kvalitet i industri og catering.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information