kandidatuddannelse i Fødevareinnovation og sundhed
Kandidatuddannelse

Fødevareinnovation og sundhed

På uddannelsen, der foregår på engelsk, lærer du om sund, bæredygtig og velsmagende mad i teori og praksis.

Fakta

Navn:
Fødevareinnovation og sundhed
Andre betegnelser:
Food Innovation and Health
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig viden om innovation og produktudvikling, betydningen af gode råvarer og fødevaresikkerhed.

Du får også viden om madens ernæringsmæssige, kemiske og fysiske egenskaber og lærer om maden i en større kulturel og psykologisk kontekst samt om forbrugeradfærd og bæredygtighed.

Med fokus på fødevarevidenskab, innovation og produktudvikling kan uddannelsen føre til job inden for produktudvikling af sunde, bæredygtige og velsmagende fødevarer i industrien. Du kan også blive rådgiver i institutioner og storkøkkener, få job inden for undervisning, formidling og forskning eller etablere din egen start-up virksomhed

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i fødevareinnovation og sundhed giver dig redskaber til at udvikle, tilberede og rådgive om sund, bæredygtig og velsmagende mad. Du kommer til at beskæftige dig med mad, ernæring og sundhed i både teori og praksis.

Indhold

Helt konkret lærer du om fødevaresikkerhed, betydningen af råvarekvalitet, bioaktive komponenter og ernæring. Du får viden om kostens generelle betydning for folkesundheden samt en videnskabelig vinkel på gastronomien, der bl.a. handler om, hvordan smag og konsistens bliver påvirket af den måde, vi tilbereder maden på.

Du lærer om de menneskelige sanser og om psykologien bag forbrugeres adfærd, så du kan bidrage til at få befolkningen til at spise mere sundt og bæredygtigt uden at gå på kompromis med velsmagen. Du bliver også i stand til at gennemføre både kvalitative og kvantitative forbrugerstudier.

Produktudvikling og entreprenørskab er en vigtig del af uddannelsen, herunder at arbejde innovativt med en fødevare – lige fra at nytænke en ingrediens til at sælge en produktidé eller et koncept til en virksomhed.

Udlandsophold

Du har mulighed for at tage et udlandsophold i løbet af uddannelsen.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser, projektopgaver og ekskursioner. Der er mulighed for at samarbejde med industrien eller offentlige organisationer under uddannelsen.

Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer et semester.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Food Innovation and Health.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder fødevareinnovation og sundhed som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i fødevarer og ernæring.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt mere om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i fødevarer og ernæring med specialisering i sundhed og ernæring giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på wwww.ku.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kan give dig undervisnings-, rådgivnings- og ledelsesmæssige jobmuligheder i private virksomheder, institutioner og storkøkkener, fx inden for fødevarebranchen, uddannelses-, sundheds- og plejesektoren.

Desuden kan du komme til at beskæftige dig med produktudvikling af sunde og bæredygtige fødevarer af høj gastronomisk kvalitet i industri og catering. Endelig kan du etablere din egen start-up virksomhed.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information