kandidat i biologi - bioteknologi
Kandidatuddannelse

Biologi-bioteknologi

Den engelsksprogede kandidatuddannelse giver dig et uddybende kendskab til organismers kemi og genetik.

Fakta

Navn:
Biologi-bioteknologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen arbejder du med bioteknologiske problemstillinger, der vedrører sundhed og sygdomme hos mennesker, dyr og planter. Du lærer at anvende biologi og bioteknologi i udviklingen af nye produkter inden for fx medicinalindustrien.

Som færdiguddannet kandidat i biologi-bioteknologi er der, ud over forskning og undervisningsområdet, jobmuligheder i fx bioteknologiske virksomheder elleri fødevare- og medicinalindustrien. Du kan også arbejde med energiproduktion, grøn teknologi eller målrette din karriere mod stillinger inden for ledelse og kommunikation.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen kommer du til at arbejde med bioteknologiske problemstillinger, der vedrører sundhed og sygdomme hos mennesker, dyr og planter på tværs af de traditionelle grænser.

Du lærer at anvende avancerede metoder i forbindelse med forskningsprojekter og at benytte de nyeste teorier til at løse spørgsmål, som dukker op bl.a. i industrien og forskningsmiljøet.

Du kommer fx til at arbejde med at gøre organismer mere modstandsdygtige over for fremtidens klima og miljø, og du kommer til at diskutere etiske problemstillinger i forbindelse med naturvidenskabeligt arbejde.

På modulet biologisk innovation får du viden om alle faser af bioteknologisk produktudvikling, fra idé til færdigt produkt.

Uddannelsen giver mulighed for specialisering inden følgende områder:

  • Anvendt enzymology, der sætter fokus på plantekulhydraters biologi og anvendelse
  • Bioprodukter, der omhandler planters biologi, herunder deres genomik, genetik, biokemi og fysiologi
  • Cellefysiologi, der giver dig viden om levende cellers genetiske og strukturelle elementer, genetiske mekanismer og cellekommunikation
  • Immunologi, der handler om udvikling, aktivering og regulering af menneskets immunsystem

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og temaprojekter, hvor du arbejder med et afgrænset område. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Biology-Biotechnology.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder biologi-bioteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i biologi-bioteknologi.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant naturvidenskabelig bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse i biologi-bioteknologi giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bioteknologiske områder. Du kan få job på både det offentlige og det private arbejdsmarked, fx inden for undervisningsområdet eller i forskningslaboratorier, i bioteknologiske virksomheder eller i fødevare- og medicinalindustrien. Du kan også arbejde med energiproduktion, grøn teknologi eller målrette din karriere mod stillinger inden for ledelse og kommunikation.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Naturvidenskabeligt arbejde og Forskning og universitetsundervisning.

Biologer med bioteknologisk specialisering bliver ofte ansat i forskningsstillinger. Du kan komme til at arbejde som forsker ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information