kandidatuddannelse i Jordbrug, natur og miljø
Kandidatuddannelse

Agro-Environmental Management

Uddannelsen er engelsksproget, og du lærer om jordbrugets miljøeffekter og samspillet mellem produktion, natur, landskab, miljø og det øvrige samfund.

Fakta

Navn:
Agro-Environmental Management
Andre betegnelser:
Jordbrug, natur og miljø
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen har fokus på miljøregulering og jordbrugspolitik. Du lærer om, hvordan man bedst udnytter jordens naturressourcer i landbrugsproduktion, således at klima og miljø påvirkes mindst muligt. Uddannelsen behandler bl.a. klimaændinger, vandmiljø og natur samt samfundsforhold.

Uddannelsen giver dig mulighed for at forske, men du kan også finde arbejde inden for bl.a. rådgivning på miljøområdet eller i landbruget.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig viden om, hvordan jordbrug fungerer i samspil med natur- og miljøforvaltning. Der er fokus på bæredygtighed i fremtiden, og du arbejder med metoder og teori inden for blandt andet miljøregulering, biodiversitet og jordbrugspolitik.

Indhold

Du vil få en helhedsforståelse for processerne i det åbne land og samspillet med jordbrugets produktionsformer, og du lærer om natur- og miljøforvaltning.

Du undervises bl.a. i:

  • Landbrugspolitik og miljøregulering
  • Kulstofomsætning og klimaændringer
  • Næringsomsætning og miljøstyring
  • Analyse af agroøkosystemer på bedriftsniveau
  • Oplandsanalyse og -forvaltning

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Agro-Environmental Management.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et specialet, der typisk varer ½-1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bl.a. rådgivning på miljøområdet eller inden for landbrugsrådgivning. Det kan være både i den private og den offentlige sektor, hvor du kan komme til at arbejde som fx konsulent.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Lone Husted Sørensen er 46 år og uddannet agronom. Hun er ansat i Odsherred Kommune som...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.