kandidatuddannelse i Jordbrug, natur og miljø
Kandidatuddannelse

Agro-Environmental Management

Uddannelsen er engelsksproget, og du lærer om jordbrugets miljøeffekter og samspillet mellem produktion, natur, landskab, miljø og det øvrige samfund.

Fakta

Navn:
Agro-Environmental Management
Andre betegnelser:
Jordbrug, natur og miljø
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen har fokus på miljøregulering og jordbrugspolitik. Du lærer om, hvordan man bedst udnytter jordens naturressourcer i landbrugsproduktion, således at klima og miljø påvirkes mindst muligt. Uddannelsen behandler bl.a. klimaændinger, vandmiljø og natur samt samfundsforhold.

Uddannelsen giver dig mulighed for at forske, men du kan også finde arbejde inden for bl.a. rådgivning på miljøområdet eller i landbruget.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Der vil i slutningen af det 21. århundrede være omkring 10 milliarder mennesker på jorden, og der vil derfor være behov for en øget produktion af fødevarer. Sammen med klimaændringer øger dette presset på naturen og miljøet.

Kandidatuddannelsen i Agro-Environmental Management fokuserer på behovet for at anvende naturressourcer til landbrugsproduktion på en måde, så der samtidig tages hensyn til natur og miljø.

Indhold

Du vil få en helhedsforståelse for processerne i det åbne land og samspillet med jordbrugets produktionsformer, og du lærer om natur- og miljøforvaltning.

Du undervises bl.a. i:

  • Landbrugspolitik og miljøregulering
  • Kulstofomsætning og klimaændringer
  • Næringsomsætning og miljøstyring
  • Analyse af agroøkosystemer på bedriftsniveau
  • Oplandsanalyse og -forvaltning

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et specialet, der typisk varer ½-1 år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Agro-Environmental Management.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder Agro-Environmental Management som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Jordbrugsvidenskab
  • Agrobiologi
  • Biologi
  • Geologi
  • Geografi

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bl.a. rådgivning på miljøområdet eller inden for landbrugsrådgivning. Det kan være både i den private og den offentlige sektor, hvor du kan komme til at arbejde som fx konsulent.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for jordbrug, miljø og grøn forvaltning og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Lone Husted Sørensen er 46 år og uddannet agronom. Hun er ansat i Odsherred Kommune som...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.