kandidatuddannelse i Russisk sprog og kultur
Kandidatuddannelse

Russisk sprog og kultur

På kandidatuddannelsen i russisk sprog og kultur udbygger du din viden om russisk sprog, litteratur og historie.

Fakta

Navn:
Russisk sprog og kultur
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen udbygger du dine færdigheder i at læse, skrive og tale russisk, og du studerer - alt efter eget ønske om specialisering - russisk kultur, litteratur, historie og samfundsforhold med fokus på det 19., 20. og 21. århundrede.

Du vil som kandidat i russisk have jobmuligheder inden for kommunikation, formidling, undervisning og oversættelse samt analyse. Det kan være i virksomheder, der har interesser i Rusland, ministerier, organisationer og kulturinstitutioner m.v.

Bemærk: Optaget er pr. 1. september 2019 indstillet på kandidatuddannelsen i russisk sprog og kultur. Du vil fortsat kunne læse russisk som en specialisering under kandidatuddannelsen i østeuropastudier.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen udvikler du dine evner til at læse, skrive og tale russisk på et højt niveau og får baggrund for at arbejde videnskabeligt med sprog, kultur og samfundsforhold i Rusland.

Du udvikler dine kommunikative færdigheder, så du bliver i stand til at udtrykke dig på russisk i både tale og skrift.

Ud over faktuel viden om russisk sprog og russiske forhold får du indsigt i de videnskabelige discipliner, som faget benytter sig af, herunder i lingvistik, litteraturvidenskab, kulturteori, historie, samfundsvidenskab mv.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, kurser og mere selvstændigt projektarbejde.

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder russisk sprog og kultur som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i østeuropastudier.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i øst- og sydøsteuropastudier (russisk) giver adgang til uddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder russisk på uddannelsen i globale områdestudier.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig bl.a. jobmuligheder inden for kommunikation, formidling, undervisning og oversættelse samt analyse. Det kan være i virksomheder, der har forretningsforbindelser eller interesser i Rusland, ministerier, organisationer og kulturinstitutioner m.v.

Russisk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du russisk med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få kompetence til undervisning i gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv., kommunikation og erhvervssprogligt arbejde og administrativt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Du vil som kandidat i russisk have jobmuligheder inden for kommunikation, formidling, undervisning og oversættelse samt analyse. Det kan være i virksomheder, der har forretningsforbindelser eller interesser i Rusland, ministerier, organisationer og kulturinstitutioner m.v.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information