kandidatuddannelse i Kinastudier
Kandidatuddannelse

Kinastudier

Uddannelsen handler primært om det kineske sprog, og du får således mulighed for at styrke dine kompetencer inden for det at tale kinesisk samt at skrive og forstå kinesiske skrifttegn.

Fakta

Navn:
Kinastudier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du går i dybden med både litterære, politiske og sociale emner og studerer landet med fokus på Kinas rolle i verdenssamfundet kulturelt, historisk og politisk.

Som færdiguddannet i kinesisk kan du fx finde beskæftigelse inden for undervisning, turisme og kulturformidling. Mange kandidater arbejder desuden som tolke eller er ansat som kommunikationsmedarbejdere i virksomheder, der har relationer til Kina.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i kinastudier giver dig kvalifikationer i at læse, skrive, tale og forstå moderne kinesisk, og du får indgående kendskab til den kinesiske historie og samfundsforhold.

I løbet af dine to år målretter du din uddannelse gennem valgfag og praktikophold, så du er rustet til at arbejde med de aspekter af Kina og kinesisk, som du selv lægger mest vægt på.

Kandidatuddannelsen i kinastudier har to linjer:

  • En for studerende med en bachelorgrad i kinastudier
  • En for studerende med en bachelorgrad i kinastudier og tilvalg i et fag inden for gymnasiets fagrække

På uddannelsen beskæftiger du dig både med det kinesiske sprog og med mange forskellige aspekter af det kinesiske samfund. Det gælder såvel historisk som i lyset af de seneste års udvikling i Kina.

Der arbejdes med Kina som en økonomisk og politisk faktor i den globaliserede verden.

Der er mulighed for at tage et projektorienteret forløb på en ambassade, i en virksomhed eller en organisation. Du kan også tage et halvt års studieophold på et universitet i Kina.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og mere selvstændigt projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus og København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder kinastudier som en 2-årige kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i kinastudier.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i kinastudier giver adgang til kandidatuddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder globale områdestudier som en 2-årig kandidatuddannelse med en linje og specialisering i kinastudier.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver jobmuligheder inden for undervisning og forskning samt i udenlandske firmaer i Kina, i rejsebranchen, i den offentlige administration, i bistandsorganisationer og i danske private virksomheder.

Kinesisk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du kinastudier med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv., kommunikation og erhvervssprogligt arbejde og administrativt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit fagområde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information