kandidatuddannelse i Middelalder- og renæssancearkæologi
Kandidatuddannelse

Middelalder- og renæssancearkæologi

Kandidatuddannelsen i middelalder- og renæssancearkæologi udbygger din viden og øger dine teoretiske og metodiske kvalifikationer fra bacheloruddannelsen.

Fakta

Navn:
Middelalder- og renæssancearkæologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du trænes i videnskabeligt arbejde og metode og videreudvikler kompetencer til at udføre mere specialiserede jobopgaver samt deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde.

Dine jobmuligheder som færdiguddannet kandidat ligger inden for museumsarbejde, undervisning, arkæologisk forskning og formidling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen går du i dybden med undersøgelser af de nordiske og europæiske landes fortidslevn. Du lærer om Danmarks og Europas kulturhistorie fra vikingetiden til i dag.

Uddannelsen tager udgangspunkt i Danmark, og du kommer til at forstå Danmarks kultur og samfund i et tidsperspektiv, men der lægges også stor vægt på det nordiske og det internationale perspektiv.

Du får undervejs specialistviden inden for områder som bl.a. bygninger, genstande og Danmarks kulturtopografi, og du fordyber dig i et europæisk problemkompleks.

Derudover får du dybtgående indsigt i fagets metoder og teorier, herunder brugen af og relationerne mellem fagets komplekse kildetyper, samt teorier om og fortolkning af materiel kultur.

Der er mulighed for at tage et semesters uddannelsesophold i udlandet eller et projektorienteret forløb i en virksomhed eller en organisation.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelser og vejledningstimer. Derudover kan der være ekskursioner i Danmark. Der undervises både på dansk og på engelsk.

Der forekommer en del litteratur på tysk, og det er derfor en fordel at kunne læse dette sprog.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder middelalder- og renæssancearkæologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i arkæologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i middelalder- og renæssancearkæologi/arkæologi giver adgang til kandidatuddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Du skal desuden have kundskaber i engelsk, der svarer til engelsk B-niveau.

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for arkæologisk virksomhed og formidling. Arkæologer får ofte arbejde som museumsinspektører ved danske kulturhistoriske museer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for forskning og universitetsundervisning og kultur- og museumsarbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information