kandidatuddannelse i Kognitiv semiotik
Kandidatuddannelse

Kognitiv semiotik

Uddannelsen giver dig indblik i de mentale processer, der ligger til grund for forståelsen og kommunikationen af betydning i sprog, billeder og handling.

Fakta

Navn:
Kognitiv semiotik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Semiotik er læren om menneskelig betydningsdannelse. I kognitiv semiotik undersøger du strukturerne bag alle former for menneskelig kommunikation. Den kognitive metode har udgangspunkt i psykologien.

Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde som fx kommunikationskonsulent, kulturformidler, PR- eller marketingsmedarbejder. Du vil også have jobmuligheder inden for forsknings- og undervisningsområdet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kognitiv semiotik er en uddannelse, hvor man får indblik i menneskelig betydningsdannelse i bred forstand. Den er tværfaglig og trækker på neurovidenskab, filosofi, logik, lingvistik, antropologi, kognitionsvidenskab og litteraturteori.

Indhold

Uddannelsen giver indblik i, hvordan mennesker erfarer verden meningsfuldt, samt hvilke egenskaber ved den menneskelige hjerne og psyke der gør dette muligt. Udgangspunktet er en undersøgelse af, hvordan vi kommunikerer meningsfuldt, og hvilke egenskaber ved sproget der gør dette muligt.

Du får et bredt indblik i menneskelig intelligent adfærd generelt og arbejder med menneskets evne til at tænke og erkende verden. Du vil i den forbindelse bl.a. se på mennesket som socialt væsen og mennesket som kunstnerisk skabende væsen og lære at udarbejde begreber og modeller til analyse af fx kulturudtryk, tekster af forskellig art, sprogstrukturer og kunstværker.

Fag

Undervisningen omfatter fag som fx:

  • Kognition og semiotik
  • Kognitiv æstetik
  • Domputerlingvistik
  • Eksperimentel psykolingvistik
  • Social kognition
  • Research workshop

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og mere selvstændigt projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder kognitiv semiotik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en bacheloruddannelse i psykologi, i kognitionsvidenskab eller have en relevant bacheloruddannelse inden for humaniora.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for kommunikation. Det kan være intern og ekstern kommunikation, PR, marketing eller kulturel formidling.

Du vil også have mulighed for at finde job inden for undervisning og undervisningstilrettelæggelse samt it og webudvikling.

Kommunikation sker i stigende grad på tværs af kulturgrænser, og det bliver mere og mere nødvendigt at kunne forstå og bruge sammensatte tegnsystemer og flere medier samtidigt.

Læs mere om arbejdsområder og forskellige typer af job inden for forskning og universitetsundervisning, kommunikation og erhvervssprogligt arbejde samt inden for administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a.at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information