kandidatuddannelse i Kognitiv semiotik
Kandidatuddannelse

Kognitiv semiotik

Uddannelsen giver dig indblik i de mentale processer, der ligger til grund for forståelsen og kommunikationen af betydning i sprog, billeder og handling.

Fakta

Navn:
Kognitiv semiotik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Semiotik er læren om menneskelig betydningsdannelse. På uddannelsen i kognitiv semiotik undersøger du strukturerne bag alle former for menneskelig kommunikation. Den kognitive metode har udgangspunkt i psykologien.

Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde som fx kommunikationskonsulent, kulturformidler, PR- eller marketingsmedarbejder. Du vil også have jobmuligheder inden for forsknings- og undervisningsområdet.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kognitiv semiotik er en uddannelse, hvor du får indblik i menneskelig betydningsdannelse i bred forstand. Den er tværfaglig og trækker på neurovidenskab, filosofi, logik, lingvistik, antropologi, kognitionsvidenskab og litteraturteori.

Menneskelig adfærd

Uddannelsen giver indblik i, hvordan mennesker erfarer verden meningsfuldt, samt hvilke egenskaber ved den menneskelige hjerne og psyke der gør dette muligt. Udgangspunktet er en undersøgelse af, hvordan vi kommunikerer meningsfuldt, og hvilke egenskaber ved sproget der gør dette muligt.

Du får et bredt indblik i menneskelig intelligent adfærd generelt og arbejder med menneskets evne til at tænke og erkende verden. 

Fag

Undervisningen omfatter fag som fx:

  • Kognition og semiotik
  • Kognitiv æstetik
  • Computerlingvistik
  • Eksperimentel psykolingvistik
  • Social kognition

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og mere selvstændigt projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for kommunikation. Det kan være intern og ekstern kommunikation, PR, marketing eller kulturel formidling.

Du vil også have mulighed for at finde job inden for undervisning og undervisningstilrettelæggelse samt it og webudvikling.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og forskellige typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information