kandidatuddannelse i Kognition og kommunikation
Kandidatuddannelse

Kognition og kommunikation

Uddannelsen er en engelsksproget kandidatuddannelse, der giver dig en teoretisk indsigt i grundlæggende aspekter ved den menneskelige erkendelse.

Fakta

Navn:
Kognition og kommunikation
Andre betegnelser:
Cognition and Communication
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

I undervisningen kombineres elementer fra psykologi, sociologi, filosofi og medievidenskab, og du får en større forståelse for, hvordan kommunikation fungerer i forskellige situationer og via forskellige medier.

Som færdiguddannet kandidat vil du kunne deltage i udvikling og design af den formidlingsmæssige del af software og hardware. Du kan bl.a. finde arbejde i kommunikations- og mediebranchen, eller du kan blive ansat som HR-medarbejder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kognition handler om tanker og viden. På uddannelsen får du overblik over forskellige kognitionsvidenskabelige, kommunikationsteoretiske og filosofiske teorier om sansning, tænkning, følelser og handling, der er af betydning for forståelsen af, hvordan kommunikation fungerer.

Du lærer om de psykologiske og sociale processer, der har betydning for, hvordan man bruger kommunikation i audiovisuelle medier, computermedier og face-to-face-kommunikation. Du lærer blandt andet at analysere og forstå processerne i interaktionen mennesker imellem eller mellem mennesker og maskiner.

Uddannelsen giver dig også indsigt i teorier om fiktion, spil og design og lærer dig at analysere konkrete medieprodukter og deres brug.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Cognition and Communication.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder kognition og kommunikation som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Film- og medievidenskab (KU)
  • Filosofi (AU, KU, SDU)
  • Medievidenskab (AU)
  • Psykologi (AU, KU, SDU)

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i kommunikations- og mediebranchen, eller du kan blive ansat som HR-medarbejder i organisationer eller virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for kommunikation og erhvervssprogligt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information