interkulturelle studier
Kandidatuddannelse

Interkulturelle studier

Uddannelsen giver dig viden og færdigheder inden for sprog, interkulturel kommunikation og kulturforståelse i et globalt perspektiv.

Fakta

Navn:
Interkulturelle studier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i globalisering og interkulturalitet og udvikler samtidig gode formidlingsevner, ligesom du får forståelse for interkulturel kommunikation.

Som færdiguddannet kandidat vil du blandt andet kunne varetage formidlingsopgaver eller konsulentarbejde for private og offentlige organisationer, der har afdelinger eller aktiviteter i udlandet, og hvor der er brug for interkulturel forståelse.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i interkulturelle studier handler om den nødvendige forståelse af de kulturelle forskelligheder, der kendetegner verdens forskellige lande. Hvis man i en virksomhed eller en organisation vil agere i udlandet, må man - ud over sproget - forstå landenes kulturelle, historiske og samfundsmæssige egenart. 

Linjer

Uddannelsen udbydes dels med en linje, der udelukkende foregår på engelsk, dels med følgende linjer:

  • Engelsk-fransk
  • Engelsk-spansk
  • Engelsk-tysk

Linjerne er opbygget efter den samme struktur, men tager afsæt i hvert sit sproglige kulturområde, hvor du får indsigt i samtidsrelevante temaer inden for kultur, sprog og samfund. Der undervises primært på det sprog, der er valgt, men på engelsk på fællesmodulerne. Du lærer desuden om projektstyring.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og holdundervisning med gruppearbejde, der i mange tilfælde er projekt- og casebaseret.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk og eventuelt andet valgt sprog.

Udlandsophold og praktik

Der er mulighed for et semesters praktik i Danmark eller i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i private og offentlige organisationer, der har afdelinger eller aktiviteter i udlandet, og hvor der er brug for sprogkompetence, interkulturel forståelse og evne til at styre processer og projekter.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information