interkulturelle studier
Kandidatuddannelse

Interkulturelle studier

Uddannelsen giver dig viden og færdigheder inden for sprog, interkulturel kommunikation og kulturforståelse i et globalt perspektiv.

Fakta

Navn:
Interkulturelle studier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i globalisering og interkulturalitet og udvikler samtidig gode formidlingsevner, ligesom du får forståelse for interkulturel kommunikation.

Som færdiguddannet kandidat vil du blandt andet kunne varetage formidlingsopgaver eller konsulentarbejde for private og offentlige organisationer, der har afdelinger eller aktiviteter i udlandet, og hvor der er brug for interkulturel forståelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i interkulturelle studier handler om den nødvendige forståelse af de kulturelle forskelligheder, der kendetegner verdens forskellige lande. Hvis man i en virksomhed eller en organisation vil agere i udlandet, må man - ud over sproget - forstå landenes kulturelle, historiske og samfundsmæssige egenart. 

På studiet forsøger man både at klæde dig på teoretisk og at udvikle din evne til praktisk at kunne håndtere kommunikationen og samarbejdet med internationale partnere.

Linjer

Uddannelsen udbydes dels med en linje, der udelukkende foregår på engelsk, dels med følgende linjer:

  • Engelsk-fransk
  • Engelsk-spansk
  • Engelsk-tysk

Linjerne er opbygget efter den samme struktur, men tager afsæt i hvert sit sproglige kulturområde, hvor du får indsigt i samtidsrelevante temaer inden for kultur, sprog og samfund. Der undervises primært på det sprog, der er valgt, men på engelsk på fællesmodulerne.

Du lærer desuden om projektstyring, og der er mulighed for et semesters praktik i Danmark eller i udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og holdundervisning med gruppearbejde, der i mange tilfælde er projekt- og casebaseret. Al undervisning foregår på engelsk og eventuelt andet valgt sprog.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder interkulturelle studier som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse fra AU eller et andet dansk universitet. Følgende bacheloruddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen:

  • Engelsk
  • Fransk sprog, litteratur og kultur
  • Spansk og spanskamerikanske sprog, litteratur og kultur
  • Tysk sprog, litteratur og kultur

Der er forskellige sprogkrav, afhængigt af hvilket sprog du vælger, men alle skal have færdigheder i engelsk på mindst B-niveau. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i private og offentlige organisationer, der har afdelinger eller aktiviteter i udlandet, og hvor der er brug for sprogkompetence, interkulturel forståelse og evne til at styre processer og projekter.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information