kandidatuddannelse i Informationsarkitektur
Kandidatuddannelse

Information Architecture

På den engelsksprogede uddannelse lærer du at designe og udvikle indhold og struktur i fx mobil-apps, virksomhedshjemmesider eller kommunikationsplatforme.

Fakta

Navn:
Information Architecture
Andre betegnelser:
Informationsarkitektur
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen har fokus på digitale informationssystemer, og du får mulighed for at løse forskellige designopgaver og udvikle teoretiske og praktiske informationsløsninger. Uddannelsen lærer dig at skabe brugervenlige koncepter, der passer til den givne kontekst.

Som færdiguddannet informationsarkitekt har du lært at opbygge indhold og strukturer på en forståelig, innovativ og effektiv måde. Du kan finde beskæftigelse i både private og offentlige virksomheder, hvor der er brug for en forbedret informationsstruktur.

Bemærk: Der optages ikke nye studerende på uddannelsen fra 2020.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen Information Architecture lærer du at designe, udvikle, analysere og evaluere indhold og struktur i forskellige informationssystemer, fx hjemmesider og softwareprogrammer.

Moduler

Undervisningen omfatter moduler som:

 • Informationsarkitekturens retorik
 • Internetteknologi og databaser
 • Designværktøjer
 • Design af informationsarkitektur
 • Informationsarkitektur i organisationer

Persuasive design

Du arbejder med sammenhængen mellem form og indhold og lærer om begrebet 'persuasive design', som handler om, hvordan man motiverer brugerne til at bruge informationssystemet på en bestemt måde.

Persuasive design tager udgangspunkt i brugeren og den situation, han eller hun befinder sig i. En vigtig del af arbejdet med at udvikle informationssystemer handler derfor også om at undersøge og forstå de opgaver, arbejdsgange, holdninger og behov, brugeren af systemet har.

Samarbejdsuddannelse

Kandidatuddannelsen sker i et samarbejde mellem It-vest og Aalborg Universitet.

Undervisningsform

Undervisningen foregår først og fremmest som problemorienteret projektarbejde, men der vil også være forelæsninger og holdundervisning. En del af undervisningen sker i samarbejde med virksomheder. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Information Architecture som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse.

Bacheloruddannelsen i kommunikation og digitale medier med specialisering i digitale medier, informationsvidenskab eller kommunikation giver adgang til uddannelsen.

Følgende uddannelser kan desuden give adgang til kandidatuddannelsen:

 • Medialogy
 • Informatik
 • Informationsteknologi
 • Informationsvidenskab
 • Informationsvidenskab og kulturformidling
 • Webudvikling (professionsbachelor)
 • Digital konceptudvikling (professionsbachelor)

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Har du en anden bachelor- eller diplomingeniøruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som cand.it i Information Architecture kan du komme til at arbejde som informationsarkitekt på websites eller på anden software. Det kan fx være i softwarehuse, netbaserede virksomheder eller større virksomheder, der udvikler og vedligeholder egne samarbejds- og videndelingssystemer (ofte i form af intranet).

Du kan også arbejde som konsulent i forbindelse med udvikling og omlægning af organisationers og virksomheders informationssystemer, informationshåndtering og samarbejdsmønstre.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for systemudvikling, programmering og design.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information