kandidatuddannelse i Filosofi og videnskabsteori
Kandidatuddannelse

Filosofi og videnskabsteori

Filosofi og videnskabsteori handler om, hvordan vi som mennesker forstår verden omkring os. Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med begrebet etik.

Fakta

Navn:
Filosofi og videnskabsteori
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen får du en indføring i filosofiens og videnskabens udvikling i den europæiske historie.

Filosofi og videnskabsteori læses i kombination med et andet kandidatfag på RUC.

Dine jobmuligheder som færdiguddannet kandidat kan fx være inden for undervisning og forskning, eller du kan arbejde i andre brancher som fx forlags- og it-branchen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen rummer en bred vifte af forskellige emner og problemstillinger. En central del af faget er en indføring i filosofiens og videnskabens udvikling i den europæiske historie.

Indhold

Der tages udgangspunkt i læsning af originale tekster af vigtige forfattere i perioden fra filosofiens og videnskabernes opståen og frem til moderne tid. Samtidig laver man et projekt med en historisk vinkel.

Der er også obligatoriske kurser i moderne etik og i moderne erkendelsesteori, som præsenterer de vigtigste problemstillinger og retninger inden for disse to områder.

Faget filosofi og videnskabsteori læses sammen med et andet fag, men udgør den primære del af uddannelsen.

Undervisningsform

Undervisningen er projektorienteret, og gennem dit valg af projekter bestemmer du selv, om du vil lægge vægt på det filosofiske eller det videnskabsteoretiske aspekt.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. 

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder filosofi og videnskabsteori som en 2-årig kandidatuddannelse.

Filosofi og videnskabsteori læses i kombination med et andet kandidatfag. Læs mere på RUC’s hjemmeside

RUC udbyder også en bacheloruddannelse i filosofi og videnskabsteori.

Adgangskrav fra RUC

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i filosofi og videnskabsteori skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse, hvori filosofi og videnskabsteori indgår, giver i de fleste tilfælde adgang til kandidatuddannelsen. En række andre bacheloruddannelser, herunder særlige kombinationer af bachelorfag på RUC, giver ligeledes adgang til kandidatuddannelsen.

Se dine muligheder for optagelse på RUC's hjemmeside. Her kan du også se eventuelle krav til sprogkundskaber.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ruc.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for undervisning og forskning. I de senere år har en del kandidater fået job inden for andre sektorer, fx konsulentvirksomhed, forlagsbranchen og i it-virksomheder.

Filosofi er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du filosofi med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. og organisation, udvikling og rådgivning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information