kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder
Kandidatuddannelse

Europas religiøse rødder

Uddannelsen Europas religiøse rødder handler om dannelsen af jødedommen, kristendommen og islam.

Fakta

Navn:
Europas religiøse rødder
Andre betegnelser:
Religious Roots of Europe
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Ansøgning:
På uddannelsesstedet
Økonomi:
SU

Du lærer bl.a. om forskelle og ligheder mellem de tre religioner og om deres indflydelse på særlige aspekter af den europæiske historie. Du beskæftiger dig med religiøse ritualer, myter og emner som ligestilling, askese og religiøse autoriteter.

Som færdiguddannet kandidat har du mulighed for at finde beskæftigelse inden for områder, der kræver en særlig specialiseret viden om teologi, kultur og religion.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen studerer du jødedommen, kristendommen og islam i den periode, hvor de tre religioner opstod.

Forskelle og ligheder

Du undersøger og analyserer forskellene på de tre religioner, deres ligheder, og hvordan de interagerer med hinanden. Samtidig ser du på religionernes betydning for det moderne europæiske samfund, kultur og identitet.

Du vil i løbet af studiet sammenligne trossætninger, ritualer, myter og religiøse institutioner i relation til samfundet, politik, lovgivning, kønsspørgsmål og etik.

Samarbejde mellem flere universiteter

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem flere nordiske universiteter, og du vil modtage undervisning på flere af universiteterne.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem kurser, e-læring og seminarer.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen udbydes i samarbejde med universiteterne i Lund, Oslo og Helsinki, men foregår primært i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder Europas religiøse rødder som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen:

  • Teologi
  • Klassiske sprog
  • Klassisk arkæologi
  • Historie
  • Religion

Du skal desuden kunne dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst B-niveau samt kundskaber i minimum et klassisk sprog, fx latin (10 ECTS), græsk (5 ECTS) eller hebraisk (15 ECTS).  Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kandidat har du mulighed for at finde beskæftigelse inden for områder, der kræver en særlig specialiseret viden om teologi, kultur og religion. Eksempelvis offentlige institutioner eller organisationer, der beskæftiger sig med kultur, integration og diplomati samt i private virksomheder med forretningsforbindelser med fx Mellemøsten.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for organisation, udvikling og rådgivning samt kultur- og museumsarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information