kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder
Kandidatuddannelse

Europas religiøse rødder

Uddannelsen Europas religiøse rødder handler om dannelsen af jødedommen, kristendommen og islam.

Fakta

Navn:
Europas religiøse rødder
Andre betegnelser:
Religious Roots of Europe
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Ansøgning:
På uddannelsesstedet
Økonomi:
SU

Du lærer bl.a. om forskelle og ligheder mellem de tre religioner og om deres indflydelse på særlige aspekter af den europæiske historie. Du beskæftiger dig med religiøse ritualer, myter og emner som ligestilling, askese og religiøse autoriteter.

Som færdiguddannet kandidat har du mulighed for at finde beskæftigelse inden for områder, der kræver en særlig specialiseret viden om teologi, kultur og religion.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen studerer du jødedommen, kristendommen og islam i den periode, hvor de tre religioner opstod.

Forskelle og ligheder

Du undersøger og analyserer forskellene på de tre religioner, deres ligheder, og hvordan de interagerer med hinanden. Samtidig ser du på religionernes betydning for det moderne europæiske samfund, kultur og identitet.

Du vil i løbet af studiet sammenligne trossætninger, ritualer, myter og religiøse institutioner i relation til samfundet, politik, lovgivning, kønsspørgsmål og etik.

Samarbejde mellem flere universiteter

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem flere nordiske universiteter, og du vil modtage undervisning på flere af universiteterne.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem kurser, e-læring og seminarer.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes i samarbejde med universiteterne i Lund, Oslo og Helsinki, men foregår primært i København.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kandidat har du mulighed for at finde beskæftigelse inden for områder, der kræver en særlig specialiseret viden om teologi, kultur og religion. Eksempelvis offentlige institutioner eller organisationer, der beskæftiger sig med kultur, integration og diplomati samt i private virksomheder med forretningsforbindelser til fx Mellemøsten.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information