kandidatuddannelse i Diakoni
Kandidatuddannelse

Diakoni

På kandidatuddannelsen i diakoni får du viden om religiøse, etiske og sociale sammenhænge inden for diakoni, som er kirkeligt, socialt arbejde.

Fakta

Navn:
Diakoni
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at vurdere religiøse og etiske problemstillinger inden for de sociale områder samt at rådgive om mulige løsninger.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for fx ældrepleje, sygehuse, krisecentre samt familie- og misbrugsrådgivning, hvor du vil kunne arbejde med bl.a. undervisning, udvikling og rådgivning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du sammenhængende viden om teorier, metoder og praksis inden for diakoni, og du lærer at forstå aktuelle sociale, kulturelle og religiøse problemstillinger, som har relation til velfærdsstaten og civilsamfundet.

Du får desuden indsigt i, hvordan man skaber innovative løsninger inden for det sociale område.

Obligatoriske emner

Du undervises i obligatoriske emner som fx:

  • Indføring i diakoni som historisk og aktuel praksis
  • Bibelsk eksegese
  • Diakonal etik
  • Diakoni og dogmatik
  • Social innovation

Uddannelsen giver dig desuden kendskab til organisations- og ledelsesteori.

Undervisningsform

mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Man kan vælge at tage uddannelsen med delvist netbaseret undervisning, hvor man kombinerer 7-9 dages undervisning i Aarhus med onlineundervisning. Vær opmærksom på, at samarbejde og viddendeling er central også i den netbaserede uddannelse, og at gruppearbejde vil indgå.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder diakoni som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i diakoni skal du have en relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse.

Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Teologi (bachelor)
  • Diakoni og socialpædagogik (professionsbacheloruddannelse)
  • Kristendom, kultur og kommunikation (professionsbacheloruddannelse)
  • Sygepleje (professionsbacheloruddannelse)
  • Socialrådgiver (professionsbacheloruddannelse)

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for den kommunale ældrepleje, sygehuse og hospice, herberger og kvinde- og krisecentre, væresteder, familie- og misbrugsrådgivning samt i NGO'er. Det kan fx være i forbindelse med ledelse, undervisning, udvikling og rådgivning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for organisation, udvikling og rådgivning samt administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information