kandidatuddannelse i Amerikanske studier
Kandidatuddannelse

Amerikanske studier

Kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, handler om amerikanske forhold. I løbet af uddannelsen har du bl.a. mulighed for at beskæftige dig med USA's politiske system.

Fakta

Navn:
Amerikanske studier
Andre betegnelser:
American Studies
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at forstå og analysere amerikansk kulturel identitet, samtidig med at du ser på USA's indflydelse på Danmark og resten af verden inden for forskellige områder.

Du vil bl.a. kunne arbejde i virksomheder med forbindelse til det amerikanske marked eller som informationsmedarbejder eller journalistisk medarbejder med specialviden i amerikanske forhold. Undervisningsområdet vil være endnu en mulighed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen får du en dybere viden om amerikanske samfundsforhold, historie, økonomi og indvandrerforhold. Du får også kendskab til de mere kunstneriske sider af den amerikanske kultur som litteratur, musik, film og medier.

Du arbejder med at analysere og forstå den amerikanske kultur på baggrund af humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier og metoder.

Indhold

Der er undervisning i emner inden for:

 • Amerikansk kultur
 • Amerikansk historie og samfundsforhold
 • Amerikansk litteraturhistorie
 • Teori og metode i amerikanske studier

Du har mulighed for at tone uddannelsen inden for fx USA's politiske system, regional identitet, udenrigspolitik eller populær kultur.

Du kan desuden følge kurser ved fagene historie, statskundskab, mellemøststudier, medievidenskab m.fl.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og holdundervisning med oplæg og diskussion. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in American Studies.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder amerikanske studier som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i amerikanske studier.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse fra SDU i amerikanske studier giver adgang til kandidatuddannelsen.

Følgende andre bacheloruddannelser kan også give adgang:

 • Engelsk
 • Historie
 • Journalistik
 • Negot. i engelsk
 • Erhvervssprog og medier
 • Erhvervssprog og IT (med engelsk)
 • Erhvervssprog i to fremmedsprog (hvis det ene fremmedsprog er engelsk)
 • Statskundskab

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B bestået med 3,0. 

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder både inden for den private og den offentlige sektor.

Det vil typisk være job som:

 • informationsmedarbejder eller journalistisk medarbejder med speciale i USA
 • rådgiver i virksomheder, som er etableret på det amerikanske arbejdsmarked 
 • videnskabelig medarbejder ved udenrigspolitiske institutioner i ind- og udland med speciale i USA og det transatlantiske forhold.

Endelig vil du også have jobmuligheder inden for undervisningsområdet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information