kandidatuddannelse i Amerikanske studier
Kandidatuddannelse

Amerikanske studier

Kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, handler om amerikanske forhold og giver dig bl.a. mulighed for at beskæftige dig med USA's politiske system.

Fakta

Navn:
Amerikanske studier
Andre betegnelser:
American Studies
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at forstå og analysere amerikansk kulturel identitet, samtidig med at du ser på USA's indflydelse på Danmark og resten af verden inden for forskellige områder.

Du vil bl.a. kunne arbejde i virksomheder med forbindelse til det amerikanske marked eller som informationsmedarbejder eller journalistisk medarbejder med specialviden i amerikanske forhold. Undervisningsområdet vil være endnu en mulighed.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen får du en dybere viden om amerikanske samfundsforhold, historie, økonomi og indvandrerforhold. Du får også kendskab til de mere kunstneriske sider af den amerikanske kultur som litteratur, musik, film og medier.

Du arbejder med at analysere og forstå den amerikanske kultur på baggrund af humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier og metoder.

Emner

Der er undervisning i emner inden for:

  • Amerikansk kultur
  • Amerikansk historie og samfundsforhold
  • Amerikansk litteraturhistorie
  • Teori og metode i amerikanske studier

Du har mulighed for at tone uddannelsen inden for fx USA's politiske system, regional identitet, udenrigspolitik eller populær kultur.

Du kan desuden følge kurser ved fagene historie, statskundskab, mellemøststudier, medievidenskab m.fl.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in American Studies.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og holdundervisning med oplæg og diskussion.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense.

Læs om

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Amerikanske studier.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder både inden for den private og den offentlige sektor.

Det vil typisk være job som:

  • Informationsmedarbejder eller journalistisk medarbejder med speciale i USA
  • Rådgiver i virksomheder, som er etableret på det amerikanske arbejdsmarked 
  • Videnskabelig medarbejder ved udenrigspolitiske institutioner i ind- og udland med speciale i USA og det transatlantiske forhold

Endelig vil du også have jobmuligheder inden for undervisningsområdet.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information