kandidatuddannelse i Afrikastudier
Kandidatuddannelse

Afrikastudier

Afrikastudier er en engelsksproget kandidatuddannelse med fokus på kulturen og samfundet i afrikanske lande, herunder afrikansk religion og politik.

Fakta

Navn:
Afrikastudier
Andre betegnelser:
African Studies
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig en specialviden om Afrika og om de afrikanske landes relationer til Danmark, ligesom du lærer at formidle din viden i undervisningssituationer og i forbindelse med formidlings- og oplysningsarbejde.

Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. komme til at arbejde i danske og internationale hjælpeorganisationer, eller du kan arbejde inden for undervisning og formidling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at analysere aktuelle og komplekse problemstillinger, der handler om Afrika syd for Sahara og udviklingslande i almindelighed. Du får en stor viden om kontinentet og analyserer landenes udvikling og forandring i et historisk perspektiv.

Det er en tværfaglig uddannelse med både samfundsvidenskabeligt og humanistisk indhold. Der vil også være mulighed for at få kendskab til det afrikanske sprog swahili.

Eksempler på emner, du bliver undervist i, er:

 • Afrikas natur, befolkning og samfund
 • Økonomiudvikling i Afrika
 • Politik, udvikling og forandring i Afrika
 • Religion, kultur og samfund

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde analytisk og tværfagligt, samtidig med at du styrker dine kommunikative færdigheder.

Der er mulighed for at deltage i et praktikforløb eller et feltarbejde som en del af uddannelsen.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, seminarer og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er African Studies.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder afrikastudier som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen:

 • Antropologi
 • Geografi
 • Historie
 • Religion
 • Internationale studier
 • Folkesundhedsvidenskab
 • Kultur- og sprogmøderstudier

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Andre bacheloruddannelser kan også give adgang. Du kan se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Du vil have jobmuligheder inden for undervisning og formidling, ligesom du vil kunne beskæftige dig med bistandssamarbejde. Det kan både være i offentlige organisationer, i det private erhvervsliv eller gennem frivillige organisationer (NGO).

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for organisation, udvikling og rådgivning.

Nyuddannedes beskæftigelse

De fleste af de relativt få nyuddannede (under 150) over en 3-års periode har fået beskæftigelse på Videregående uddannelsesinstitutioner og Gymnasier, i Organisationer og foreninger samt inden for Offentlig administration.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information