kandidatuddannelse i Afrikastudier
Kandidatuddannelse

Afrikastudier

Kandidatuddannelsen er engelsksproget og har fokus på klimaforandringer og bæredygtighed, økonomisk udvikling, politik, religion og kultur.

Fakta

Navn:
Afrikastudier
Andre betegnelser:
African Studies
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig en specialviden om Afrika og om afrikanske landes relationer til Danmark. Du får indblik i samfundsmæssige, kulturelle og religiøse forhold i Afrika syd for Sahara.

Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. komme til at arbejde i danske og internationale hjælpeorganisationer, eller du kan arbejde inden for undervisning og formidling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at analysere aktuelle og komplekse problemstillinger, der handler om Afrika syd for Sahara. Du får en stor viden om kontinentet og analyserer landenes udvikling og forandring i et historisk perspektiv.

Uddannelsen er tværfaglig med både samfundsvidenskabeligt og humanistisk indhold. Der vil også være mulighed for at få kendskab til det afrikanske sprog swahili.

Emner

Eksempler på emner, du bliver undervist i, er:

 • Afrikas natur, befolkning og samfund
 • Økonomiudvikling i Afrika
 • Politik, udvikling og forandring i Afrika
 • Religion, kultur og samfund

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde analytisk og tværfagligt, samtidig med at du styrker dine kommunikative færdigheder.

Praktik eller feltarbejde

Der er mulighed for at deltage i et praktikforløb eller et feltarbejde som en del af uddannelsen.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, seminarer og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in African Studies.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder afrikastudier som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen:

 • Statskundskab
 • Antropologi
 • Geografi
 • Historie
 • Religion
 • Internationale studier
 • Folkesundhedsvidenskab
 • Kultur- og sprogmøderstudier

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Du vil som færdiguddannet kunne løse opgaver, der relaterer sig til miljø, migration og flygtninge, sikkerhed og social udvikling. Det kan fx være i offentlige eller humanitære organisationer. Inden for den private sektor vil du kunne arbejde med erhvervsinvesteringer, rådgivning, iværksætteri eller virksomheders sociale ansvar.

Du vil også have jobmuligheder inden for undervisning og formidling.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for organisation, udvikling og rådgivning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information