kandidatuddannelse i Afrikastudier
Kandidatuddannelse

Afrikastudier

Afrikastudier er en engelsksproget kandidatuddannelse med fokus på kulturen og samfundet i afrikanske lande, herunder afrikansk religion og politik.

Fakta

Navn:
Afrikastudier
Andre betegnelser:
African Studies
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig en specialviden om Afrika og om de afrikanske landes relationer til Danmark, ligesom du lærer at formidle din viden i undervisningssituationer og i forbindelse med formidlings- og oplysningsarbejde.

Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. komme til at arbejde i danske og internationale hjælpeorganisationer, eller du kan arbejde inden for undervisning og formidling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at analysere aktuelle og komplekse problemstillinger, der handler om Afrika syd for Sahara og udviklingslande i almindelighed. Du får en stor viden om kontinentet og analyserer landenes udvikling og forandring i et historisk perspektiv.

Det er en tværfaglig uddannelse med både samfundsvidenskabeligt og humanistisk indhold. Der vil også være mulighed for at få kendskab til det afrikanske sprog swahili.

Eksempler på emner, du bliver undervist i, er:

 • Afrikas natur, befolkning og samfund
 • Økonomiudvikling i Afrika
 • Politik, udvikling og forandring i Afrika
 • Religion, kultur og samfund

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde analytisk og tværfagligt, samtidig med at du styrker dine kommunikative færdigheder.

Der er mulighed for at deltage i et praktikforløb eller et feltarbejde som en del af uddannelsen.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, seminarer og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er African Studies.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om det enkelte universitet.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder afrikastudier som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen:

 • Antropologi
 • Geografi
 • Historie
 • Religion
 • Internationale studier
 • Folkesundhedsvidenskab
 • Kultur- og sprogmøderstudier

Du skal desuden kunne dokumentere kundskaber i engelsk svarende til minimum B-niveau.

Andre bacheloruddannelser kan også give adgang. Du kan se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.ku.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Du vil have jobmuligheder inden for undervisning og formidling, ligesom du vil kunne beskæftige dig med bistandssamarbejde. Det kan både være i offentlige organisationer, i det private erhvervsliv eller gennem frivillige organisationer (NGO).

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for organisation, udvikling og rådgivning.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Flertallet af kandidaterne arbejder med undervisning på universiteter, professionshøjskoler, gymnasier, hf-kurser samt på erhvervsskoler. Nogle arbejder med foreningsarbejde.

Enkelte ansættes til formidlings- og rådgivningsopgaver for arkitekter og rådgivende ingeniører, der arbejder med rådgivning og projektledelse inden for byggeri, infrastruktur og vandforsyning i udviklingslande. Lignende typer af opgaver kan være i ingeniørfirmaer, der leverer og opstiller færdige fabriksanlæg, fx i Afrika.

Kategorien Andre omfatter 23 brancher, herunder voksenundervisning samt forskning inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Sammenlign fx uddannelsers kvalitet og relevans.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.