kandidatuddannelse i Kommunikationsdesign
Kandidatuddannelse

Kommunikationsdesign

På kandidatuddannelsen i kommunikationsdesign lærer du at arbejde med udvikling af brugstekster og får undervisning i fremmedsprog.

Fakta

Navn:
Kommunikationsdesign
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du skal på uddannelsen vælge et af sprogene engelsk, tysk eller dansk som fremmedsprog. Der er mulighed for også at vælge et udlandsophold eller et projektforløb i en virksomhed i en periode.

Der vil være jobmuligheder både i offentlige og private virksomheder, hvor du vil kunne arbejde med kommunikation i forbindelse med fx udvikling og redigering af brugstekster. Du kan også arbejde som fx tekstforfatter, kommunikationsmedarbejder eller kommunikationsdesigner.

Bemærk: Uddannelsen udbydes ikke i 2018.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen i kommunikationsdesign kommer du til at arbejde med fremmedsproglig kommunikation på et højt niveau og med kommunikationsdesign.

Du udvikler dine erhvervssproglige kundskaber og får specialviden inden for dokumentdesign, brugerorienteret design og brugerstudier i interaktion og teknologi.

Derudover lærer du at bidrage til at gøre moderne teknologi mere brugervenlig, bl.a. ved undersøgelser af brugeres omgang med nye teknologier og ved samarbejde med udviklere om forbedringer.

I løbet af uddannelsen får du undervisning i følgende fag:

  • Fremmedsprog (engelsk, tysk eller dansk), hvor du bl.a. lærer om forskellige genrer, skriftlig og mundtlig kommunikation
  • Kommunikationsdesign, som giver dig en indgående viden om dokumentdesign og brugerstudier i interaktion og teknologi
  • Metodefag, hvor du får undervisning i videnstrukturering og metode med emner som terminologi og empiriske metoder

I løbet af uddannelsen er der mulighed for et ophold ved et udenlandsk universitet eller for et projektorienteret forløb hos en virksomhed.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, studenteroplæg, diskussioner, skriftlige øvelser, gruppe- og projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske cand.ling.merc.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Sønderborg

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder kommunikationsdesign som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til uddannelsen:

  • International virksomhedskommunikation med sproglig og kulturel formidling
  • International virksomhedskommunikation med et fremmedsprog og et andet fagområde (med det valgte fremmedsprog)
  • International virksomhedskommunikation med to fremmedsprog (med det valgte fremmedsprog)

En professionsbacheloruddannelse i erhvervssprog (engelsk) og it-baseret markedskommunikation kan også give adgang til uddannelsen.

Uddannelsens sprogkrav varierer efter den valgte linje. Du skal som minimum kunne dokumentere engelskkundskaber på B-niveau. Se mere på universitetets hjemmeside.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at udføre mange forskellige og avancerede kommunikationsopgaver på fremmedsprog i både virksomheder og organisationer og inden for det offentlige. Du vil bl.a. kunne bidrage til at optimere brugerorienteret kommunikationsdesign og sproglig interaktion mellem menneske og teknologi.

Derudover vil du kunne arbejde som traditionel sprogmedarbejder. Det kan fx være som tekstforfatter, kommunikationsmedarbejder, kommunikationsdesigner, web-tovholder, PR-medarbejder, teknisk redaktør og teknisk redaktørassistent.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for kommunikation og erhvervssprogligt arbejde og arbejde med journalistik og kommunikation.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information