kandidatuddannelse i Virksomhedskommunikation
Kandidatuddannelse

Corporate Communication

På denne engelsksprogede uddannelse lærer du, hvordan en virksomhed skal kommunikere med sine kunder og det omgivende samfund, og hvordan man udfører informationsopgaver i praksis.

Fakta

Navn:
Corporate Communication
Andre betegnelser:
Virksomhedskommunikation
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Undervisningen giver dig en række redskaber til kommunikation på flere planer. Du bliver præsenteret for en række teorier, du kan bruge til at arbejde med virksomheders strategiske kommunikationsplanlægning. Samtidig får du viden om, hvordan man bedst udtaler sig til medier og presse.

Som færdiguddannet kandidat vil du bl.a. kunne finde job hos private virksomheder, organisationer eller offentlige instanser, der søger en person med ledelsesmæssige kompetencer inden for kommunikationsrådgivning.

Bemærk: Fra 2020 er der ikke længere optag på uddannelsen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen Corporate Communication studerer du centrale begreber, modeller og teorier inden for virksomhedskommunikation, og du lærer at arbejde strategisk med kommunikationsplanlægning og ledelse.

De obligatoriske fag på studiet er:

  • Corporate communication og eksterne stakeholdere
  • Corporate communication og interne stakeholdere
  • Videnskabelig metode
  • Strategisk analyse, udvikling og implementering
  • Måling og organisering af kommunikation
  • Strategi og ledelse i et kommunikativt perspektiv

På uddannelsens andet år kan du specialisere dig inden for profilerne:

  • Integreret markedskommunikation og PR
  • HR-kommunikation

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, kurser og mere selvstændigt projektarbejde (ofte i grupper). Du kan kombinere et relevant praktikophold i eller uden for Danmark med din specialisering. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.ling.merc.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder Corporate Communication som en 2-årig kandidatuddannelse. Bemærk: Fra 2020 er der ikke længere optag på uddannelsen.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • En sproglig bacheloruddannelse med kommunikation eller bacheloruddannelsen i Marketing and Management Communication (begge fra AU)
  • En anden bacheloruddannelse med minimum 60 ECTS inden for uddannelseselementer i relevant kommunikation

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig kvalifikationer til at varetage ledelsesmæssige funktioner inden for virksomhedskommunikation i private og offentlige virksomheder eller i organisationer og institutioner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for kommunikation og erhvervssprogligt arbejde, administrativt arbejde samt organisation, udvikling og rådgivning.

Du kan også komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Claus Westergaard er 36 år og kommunikationschef i Holbæk Kommune. Han er uddannet cand. mag i...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.