enkeltfag på Syddansk Universitet
Universitetsuddannelse

Enkeltfag og deluddannelser, Syddansk Universitet

Syddansk Universitet udbyder en række enkeltfag og enkeltmoduler på deltid, som består af elementer fra universitetets diplom-, master-, bachelor- og kandidatuddannelser.

Fakta

Navn:
Enkeltfag og deluddannelser, Syddansk Universitet
Varighed:
Fra få dage til ½ år på deltid
ECTS:
5-60
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse + specifikke krav eller bacheloruddannelse
Økonomi:
Deltagerbetaling. Beløbet afhænger af antallet af ECTS. SVU kun i særlige tilfælde

Det er også muligt at følge enkeltfag under tompladsordningen, som giver dig mulighed for at søge ind på fag på de ordinære studier. På den måde kan du tilpasse din efteruddannelse til dit specifikke behov for opkvalificering og viden.

Enkeltfagene henvender sig til dig, der ønsker at gå i dybden med en faglig interesse, få opdateret faglig viden eller opnå yderligere kompetencer inden for et område.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Universitetet udbyder enkeltfag og deluddannelser, der er tilrettelagt som deltidsstudier over kortere eller længere tid, og som indholdsmæssigt er identiske med en del af en ordinær uddannelse på universitetet.

Fagene og deluddannelserne er kompetencegivende og følger uddannelsesbekendtgørelser og studieordninger.

Du kan vælge at følge et eller flere enkeltfag/moduler af et studium efter behov og interesse. Du kan også tage en hel uddannelse på deltid, såfremt den udbydes.

Udbuddet af enkeltfag sker i forhold til efterspørgsel. Derfor vil det på nogle studier være muligt at læse en hel bacheloruddannelse eller et helt grundfag som enkeltfag, men på andre kun enkelte elementer.

Enkeltfag og deluddannelser er normeret som halvtidsstudier og kræver en arbejdsindsats på 15-20 timer om ugen. Et fag, der svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS, vil altså normalt tilrettelægges, så det varer 2 år.

Undervisningen tilrettelægges normalt som aften-, weekend- eller it-baseret fjernundervisning og kan følges af interesserede over hele landet.

Det er også muligt at følge enkeltfag under tompladsordningen. Undervisningen foregår her i dagtimerne på hverdage sammen med de ordinære fuldtidsstuderende.

Enkeltfagene kan udbydes af Syddansk Universitet.

Eksamen

Hvert fag kan afsluttes med en skriftlig eksamen eller en anden form for bedømmelse.

Varighed

Enkeltfag og deluddannelser er tilrettelagt som deltidsuddannelse og varer fra få dage til ½ år pr. fag.

Forløbene har et omfang fra 5-60 ECTS pr. fag.

Adgang og optagelse

Adgangskravene er som hovedregel de samme som ved optagelse på fuldtidsstudiet - dog undtaget eventuelle krav til bestemte karakterer.

For at blive optaget på bachelorniveau skal du have en gymnasial uddannelse samt opfylde de specifikke krav om faglige niveauer.

For at blive optaget på kandidatniveau skal du have en forudgående teoretisk uddannelse, fx en bacheloruddannelse i et nærmere angivet universitetsstudium eller andet. Der kan også være krav om kendskab til specifikke metoder, teorier el.lign.

Det er muligt at søge dispensation, hvis du ikke opfylder de generelle adgangskrav. På universitetets hjemmeside kan du se dine muligheder for optagelse.

Ikke alle enkeltfag bliver nødvendigvis udbudt hvert semester.

Økonomi

Der er deltagerbetaling på kurserne. Den samlede pris afhænger af antallet af ECTS-point, dvs. af kursets omfang.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må du ikke have en videregående uddannelse. Samtidig skal den uddannelse, du søger, foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information