enkeltfag på Roskilde Universitet
Universitetsuddannelse

Enkeltfag og deluddannelser, Roskilde Universitet

Roskilde Universitet udbyder under tompladsordningen en række enkeltfag, der består af elementer fra universitetets bachelor- og kandidatuddannelser.

Fakta

Navn:
Enkeltfag og deluddannelser, Roskilde Universitet
Varighed:
½-1 år på deltid
ECTS:
15-30
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse + specifikke krav eller bacheloruddannelse
Økonomi:
Deltagerbetaling. Beløbet afhænger af antallet af ECTS. SVU kun i særlige tilfælde

Tompladsordningen giver dig mulighed for at søge ind på kurser på de ordinære studier. På den måde kan du tilpasse din efteruddannelse til dit specifikke behov for opkvalificering og viden.

Enkeltfagene henvender sig til dig, der ønsker at gå i dybden med en faglig interesse, få opdateret faglig viden eller opnå yderligere kompetencer inden for et område.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Tompladsordningen giver dig mulighed for at læse enkelte kurser (5-10 ECTS), arbejde med problemorienteret projektarbejde (15 ECTS) eller følge et helt semesters undervisning på RUC (30 ECTS). På den måde kan du tilpasse din efteruddannelse eller supplerende uddannelse til dit specifikke behov for opkvalificering og viden.

Undervisningen foregår i dagtimerne, og du læser sammen med de ordinært indskrevne studerende.

Enkeltfagene kan udbydes af Roskilde Universitet.

Eksamen

Du afslutter de enkelte fag med eksamen efter de gældende regler for heltidsuddannelsen.

Varighed

Enkeltfag og deluddannelser er tilrettelagt som deltidsuddannelse. Omfanget af fagene opgøres i ECTS og varierer fra 15-30.

Adgang og optagelse

Du skal opfylde de samme adgangskrav som de heltidsstuderende for at søge om optagelse.

Ikke alle enkeltfag bliver nødvendigvis udbudt hvert semester.

Økonomi

Der er deltagerbetaling på kurserne. Den samlede pris afhænger af antallet af ECTS-point, dvs. af kursets omfang.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må du ikke have en videregående uddannelse. Samtidig skal den uddannelse, du søger, foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information