enkeltfag på Aarhus Universitet
Universitetsuddannelse

Enkeltfag og deluddannelser, Aarhus Universitet

Aarhus Universitet udbyder en række enkeltfag og enkeltmoduler på deltid, som består af elementer fra universitetets ordinære uddannelser.

Fakta

Navn:
Enkeltfag og deluddannelser, Aarhus Universitet
Type:
Universitetsuddannelse
Varighed:
½-2 år på deltid pr. fag
ECTS:
5-60 pr. fag
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse + specifikke krav eller bacheloruddannelse
Økonomi:
Deltagerbetaling. Beløbet afhænger af antallet af ECTS. SVU kun i særlige tilfælde

Det er også muligt at følge enkeltfag under tompladsordningen, som giver dig mulighed for at søge ind på kurser på de ordinære studier. På den måde kan du tilpasse din efteruddannelse til dit specifikke behov for opkvalificering og viden.

Enkeltfagene henvender sig til dig, der enten ønsker at gå i dybden med en faglig interesse eller at få en opdateret faglig viden eller yderligere kompetencer inden for et område.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

De udbudte fag og deluddannelser er tilrettelagt som deltidsstudier over kortere eller længere tid.

Du kan vælge at følge et eller flere enkeltfag/moduler af et studium efter behov og interesse. Du kan også tage en hel uddannelse på deltid, såfremt den udbydes.

Universitetet udbyder enkeltfag i forhold til efterspørgslen. Derfor vil det på nogle studier være muligt at læse en hel bacheloruddannelse eller et helt grundfag som enkeltfag, men på andre kun enkelte elementer.

Enkeltfag og deluddannelser er normeret som halvtidsstudier og kræver en arbejdsindsats på 15-20 timer om ugen. Et fag, der svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS, vil altså normalt tilrettelægges, så det varer 2 år.

Undervisningen tilrettelægges normalt som aften, -fjern eller weekendundervisning. Fjernundervisningen henvender sig til interesserede over hele landet og indbefatter lørdags- eller weekendseminarer.

Derudover er det muligt at følge enkeltfag under tompladsordningen.

Enkeltfag og deluddannelser kan udbydes af Aarhus Universitet.

Eksamen

Hvert fag kan afsluttes med en skriftlig eksamen eller en anden form for bedømmelse.

Det er valgfrit, om man vil gå til eksamen. Der kan dog være krav om, at bestemte eksaminer skal være beståede, før man kan indstille sig til andre eksaminer på det samme studium.

Varighed

Enkeltfag og deluddannelser er tilrettelagt som deltidsuddannelse og varer fra ½ - 2 år pr. fag.

Forløbene har et omfang af 5-60 ECTS pr. fag.

Adgang og optagelse

Adgangskravene er som hovedregel de samme som til optagelse på fuldtidsstudiet - dog undtaget krav om bestemte karakterer.

For at blive optaget på bachelorniveau skal du have en gymnasial uddannelse og opfylde de specifikke adgangskrav.

For at blive optaget på kandidatniveau skal du have en forudgående teoretisk uddannelse, fx en bacheloruddannelse i et nærmere angivet universitetsstudium eller andet. Der kan også være krav om kendskab til specifikke metoder, teorier el.lign.

Det er muligt at søge dispensation, hvis du ikke opfylder de generelle adgangskrav, men har erhvervet tilsvarende kompetencer fra anden uddannelse eller fra erhvervserfaring. Se uddannelsesstedets hjemmeside for yderligere information.

Ikke alle de nævnte fag udbydes nødvendigvis hvert år.

Økonomi

Der er deltagerbetaling på kurserne. Den samlede pris afhænger dels af antallet af ECTS-point, dvs. af kursets omfang, og dels af typen af enkeltfag.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må du ikke have en videregående uddannelse. Samtidig skal den uddannelse, du søger, foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information