Bacheloruddannelse

Vand, bioressourcer og miljømanagement

Du får grundlæggende viden og praktisk indsigt i miljøområdet, herunder vand-, miljøteknologi, bæredygtig anvendelse af ressourcer og håndtering af forurening.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i vand, bioressourcer og miljømanagement
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får både en naturvidenskabelig og en ingeniørmæssig viden på miljøområdet og undervisning i såvel kemi, matematik, fysik og biovidenskab som i geologi, økologi og hydrologi. Du lærer fx om bæredygtige miljøteknologier, kemiske stoffers effekter i miljøet, drikkevand og kortlægning af vandressourcer med droner og satellitter.

Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet civilingeniør typisk have jobmuligheder i rådgivende ingeniørfirmaer, internationale organisationer og i miljøafdelinger i virksomheder, kommuner og regioner eller hos Miljøstyrelsen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Bacheloruddannelsen i vand, bioressourcer og miljømanagement handler om alt fra kemiske stoffer i miljøet og bæredygtig vandforsyning til genbrug af ressourcer og energi fra biomasse og sikring af byer mod ekstrem regn.

Grundlæggende fag

Du begynder uddannelsen med undervisning i grundlæggende fag som matematik og kemi, men får også undervisning i miljø og bæredygtighed i relation til ressourceforbrug samt indsigt i det ingeniørmæssige i arbejde med grundvand, drikkevand, oversvømmelser og forurening.

Miljøteknologiske fag

Af miljøteknologiske fag vil du bl.a. få undervisning i klimaændringer, geologi, hydrologi, mikrobiologi og miljøtekniske processer, hvor du anvender matematiske modeller til at udvikle bæredygtige løsninger.

Ingeniørfaglighed

Du får desuden en række ingeniørfaglige kompetencer, der gør dig i stand til at vurdere det videnskabelige grundlag for, hvordan man overordnet, men også teknisk, planlægger løsninger på miljøproblemer.

Studieforløb

Anbefalede studieforløb er fx:

 • Vand
 • Bioressourcer
 • Vand og klimaløsninger i byer
 • Miljømanagement

Uddannelsen omfatter naturvidenskabelige grundfag, projekter og almene fag, teknologiske linjefag og valgfrie fag. Du har i et vist omfang mulighed for selv at præge din uddannelse i sammensætningen af fag.

Undervisingsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, erhvervsrelevant projektarbejde, opgaveløsning og laboratorieøvelser. Der vil også være mulighed for feltarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng.

Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Environmental Engineering).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Danmarks Tekniske Universitet

 • Fra 2022 skal karaktergennemsnittet i engelsk B være mindst 3,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder vand, bioressourcer og miljømanagement som en 3-årig bacheloruddannelse.

DTU udbyder også en kandidatuddannelse i miljøteknologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i vand, bioressourcer og miljømanagement kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet civilingeniør have jobmuligheder i rådgivende ingeniørfirmaer, internationale organisationer og i miljøafdelinger i kommuner og regioner. Det kan også være i statslige styrelser som fx Miljøstyrelsen.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information