civilingeniør i vand, bioressourcer og miljømanagement
Bacheloruddannelse

Vand, bioressourcer og miljømanagement

På bacheloruddannelsen får du både en teoretisk og en praktisk grundlæggende viden inden for miljøområdet, herunder om vand-, miljøteknologi, bioressourcer og genbrug af ressourcer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i vand, bioressourcer og miljømanagement
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får både en naturvidenskabelig og en ingeniørmæssig viden i relation til miljøområdet og dermed undervisning i såvel kemi, matematik, fysik og biovidenskab som i miljøteknik, hydrologi og strømningsmekanik.

Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet civilingeniør typisk have jobmuligheder i rådgivende ingeniørfirmaer, internationale organisationer og i miljøafdelinger i kommuner og regioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Bacheloruddannelsen i vand, bioressourcer og miljømanagement handler om alt fra kemiske stoffer i miljøet og bæredygtig vandforsyning til genbrug af ressourcer og energi fra biomasse og klimatilpasning.

Du begynder uddannelsen med undervisning i grundlæggende fag som matematik og kemi, men får også undervisning i miljø og bæredygtighed i relation til ressourceforbrug samt indsigt i det ingeniørmæssige i miljøarbejde.

Af miljøteknologiske fag vil du bl.a. få undervisning i klimaændringer, geologi, hydrologi, mikrobiologi og miljøtekniske processer.

Du får desuden en række ingeniørfaglige kompetencer, der gør dig i stand til at vurdere det videnskabelige grundlag for, hvordan man overordnet, men også teknisk, planlægger løsninger på miljøproblemer.

Uddannelsen omfatter naturvidenskabelige grundfag, projekter og almene fag, teknologiske linjefag og valgfrie fag. Du har i et vist omfang selv mulighed for at præge din uddannelse i din sammensætning af fagene.

Anbefalede studieforløb er fx:

 • Vand
 • Bioressourcer
 • Miljømanagement

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, erhvervsrelevant projektarbejde, opgaveløsning og laboratorieøvelser. Der vil også være mulighed for feltarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng.

Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Environmental Engineering).

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder vand, bioressourcer og miljømanagement som en 3-årig bacheloruddannelse.

DTU udbyder også en kandidatuddannelse i miljøteknologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.dtu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.
 

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kongens Lyngby (Sommerstart)7,9AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i vand, bioressourcer og miljømanagement kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i miljøteknologi og kandidatuddannelsen i akvatisk videnskab og teknologi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil som færdiguddannet civilingeniør have jobmuligheder i rådgivende ingeniørfirmaer, internationale organisationer og i miljøafdelinger i kommuner og regioner. Det kan også være i statslige styrelser som fx Miljøstyrelsen.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer