civilingeniør i strategisk analyse og systemdesign
Bacheloruddannelse

Strategisk analyse og systemdesign

Uddannelsen omfatter fag fra både de tekniske videnskaber og fra samfundsvidenskab. Fokus er på såvel avanceret matematik og datahåndtering som på ledelse og business.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i strategisk analyse og systemdesign
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at planlægge og lede ingeniøropgaver og sikre, at nye teknologiske løsninger både er til gavn for samfundet og en god forretning. Du får solid viden om matematisk modellering og beslutningsstøtte, håndtering af større datamængder og om ledelsesopgaver, der er knyttet til planlægning og optimering af processer og produktion. Undervejs i uddannelsen kommer du til at arbejde med konkrete udfordringer fra virksomheder og organisationer.

Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil efterfølgende typisk have jobmuligheder i industri-, forsknings- og servicevirksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kombinerer teknisk forståelse med samfundsmæssig, forretningsnæssig og økonomisk indsigt. Herunder vil du bl.a. lære om emnerne: matematisk modellering, beslutningsstøtte, økonomi samt organisation og ledelse.

Du vil bl.a. få undervisning inden for fagområderne:

 • Matematik og statistik
 • Programmering
 • Machine learning og datamining
 • Ingeniørarbejde
 • Ledelse og projektledelse
 • Økonomi (mikro- og makroøkonomi samt teknisk økonomi)
 • Operations og supply chain management

Uddannelsen giver en grundig faglig ballast i form af forståelse af økonomi, organisation, ledelse og brugerbehov sammen med fag som matematisk modellering, samt optimering og håndtering af store datamængder (datamining og business analytics). Du lærer at deltage i udviklingen af nye produkter og services i forhold til kunders og samfundets behov.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng.

Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Strategic Analysis and Systems Design).

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik C eller geovidenskab A
 • Enten samfundsfag B eller international økonomi B og virksomhedsøkonomi B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet:

Fra 2022 skal karaktergennemsnittet i engelsk B være mindst 3,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder strategisk analyse og systemdesign som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.dtu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i strategisk analyse og systemdesign kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelser i Business Analytics,  Industriel økonomi og teknologiledelse, Transport og logistik, Matematisk modellering og computing og Bæredygtig energi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil have fremtidige jobmuligheder i industri-, forsknings- og servicevirksomheder, hvor du vil kunne varetage funktioner i forbindelse med håndtering af store datamængder og beslutningsstøttesystemer. Du vil således kunne varetage funktionen som bindeled mellem de tekniske kompetencer i virksomheden samt de forretningsmæssige aspekter. Det konkrete ansættelsessted vil afhænge af dit valg af kandidatuddannelse.

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information