civilingeniør i strategisk analyse og systemdesign
Bacheloruddannelse

Strategisk analyse og systemdesign

Uddannelsen kombinerer undervisning i avanceret matematik og datahåndtering med ledelse og business.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i strategisk analyse og systemdesign
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at planlægge og lede ingeniøropgaver og sikre, at nye teknologiske løsninger både er til gavn for samfundet og en god forretning.

Du får viden om matematisk modellering og beslutningsstøtte, håndtering af større datamængder og om ledelsesopgaver, der er knyttet til planlægning og optimering af processer og produktion.

Undervejs i uddannelsen kommer du til at arbejde med konkrete udfordringer fra virksomheder og organisationer.

Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil efterfølgende typisk have jobmuligheder i industri-, forsknings- og servicevirksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kombinerer teknisk forståelse med samfundsmæssig, forretningsnæssig og økonomisk indsigt. Herunder vil du bl.a. lære om emnerne: matematisk modellering, beslutningsstøtte, økonomi samt organisation og ledelse.

Du lærer også at deltage i udvikling af nye produkter og services i forhold til kunders og samfundets behov.

Fagområder

Du vil bl.a. få undervisning inden for fagområderne:

 • Matematik og statistik
 • Programmering
 • Machine learning og datamining
 • Ingeniørarbejde
 • Ledelse og projektledelse
 • Økonomi (mikro- og makroøkonomi samt teknisk økonomi)
 • Operations og supply chain management

Uddannelsen giver dig faglig ballast i form af forståelse af økonomi, organisation, ledelse og brugerbehov sammen med fag som matematisk modellering samt optimering og håndtering af store datamængder (datamining og business analytics).

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Strategic Analysis and Systems Design).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik C eller geovidenskab A
 • Enten samfundsfag B eller international økonomi B og virksomhedsøkonomi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Danmarks Tekniske Universitet

 • Fra 2022 skal karaktergennemsnittet i engelsk B være mindst 3,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder strategisk analyse og systemdesign som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i strategisk analyse og systemdesign kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil have fremtidige jobmuligheder i industri-, forsknings- og servicevirksomheder, hvor du vil kunne varetage funktioner i forbindelse med håndtering af store datamængder og beslutningsstøttesystemer. Du vil således kunne varetage funktionen som bindeled mellem de tekniske kompetencer i virksomheden samt de forretningsmæssige aspekter.

Det konkrete ansættelsessted vil afhænge af dit valg af kandidatuddannelse.

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information