civilingeniør i produkt- og designpsykologi
Bacheloruddannelse

Produkt- og designpsykologi

Produkt- og designpsykologi kombinerer psykologi og ingeniørvidenskab og handler om udvikling af brugervenligt og intuitivt design, som er tilpasset brugerne.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i produkt- og designpsykologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i psykologi og fysiologi, herunder forsøgsplanlægning og analyse af måledata. Samtidig lærer du om ingeniørmæssige aspekter såsom designmetoder og konstruktion af tekniske systemer inden for bl.a. elektronik og programmering, statistik, produktudvikling og brugerdesign.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du har som færdiguddannet mulighed for at arbejde i virksomheder, der producerer fx mobiltelefoner, lyd- og billedudstyr, industrielle anlæg, handicaphjælpemidler eller alarmeringssystemer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Produkt- og designpsykologi er en tværfaglig uddannelse, der kombinerer psykologi og ingeniørvidenskab og handler om udvikling af brugervenligt og intuitivt design, som er tilpasset de mennekser, som skal bruge det. Det kan være tekniske produkter lige fra små apparater som fx mp3-afspillere til store industrielle anlæg.

Du begynder uddannelsen med undervisning i de basale naturvidenskabelige fag og får samtidig en grundlæggende viden om forholdet mellem teknologi og samfund.

Du arbejder med forskellige projekter omkring menneskers opfattelse af og reaktion på ting i omgivelserne. Det kan fx være alarmsystemer beregnet til at fange særligt børns opmærksomhed.

Indhold

Undervisningen omfatter områder som fx:

 • Grundlæggende programmering
 • Matematik
 • Almenpsykologi
 • Grundlæggende programmering og datahåndtering
 • Kvantitativ og kvalitativ statistik
 • Struktureret systemudvikling
 • Elektronik og måleteknik
 • Eksperimenel socialpsykologi

Senere kommer du til at arbejde med temaer som fx menneskers brug af apparater, hvordan teknologi og viden spiller sammen, og hvordan man konstruerer interaktive systemer.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde, hvor du vil beskæftige dig med problemstillinger fra den virkelige verden.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik B eller geovidenskab A

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 4,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder produkt- og designpsykologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i produkt- og designpsykologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i produkt- og designpsykologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på flg. kandidatuddannelser:

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet civilingeniør have jobmuligheder inden for flere forskellige typer af virksomheder, der har brug for kombinationen af henholdsvis teknisk og psykologisk viden. Det vil sige alle virksomheder, der laver produkter, som skal betjenes af mennesker.

Inden for fx elektronikindustrien kan det bl.a. være med fremstillingen af mobiltelefoner, lyd- og billedudstyr, måleinstrumenter samt alle former for apparater.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information