civiingeniør i nanoteknologi
Bacheloruddannelse

Nanoteknologi

Du lærer at designe atomer og molekylers sammensætning og fremstille nye produkter og materialer som fx solceller eller hydrogeler (medicin) til brug i industrien.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i nanoteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen får du mulighed for at arbejde med teoretiske og analytiske problemstillinger, men du deltager også i laboratoriearbejde. Du bliver undervist i bl.a. kvantemekanik og bioteknologi, og du lærer at udvikle nye nanoteknologiske produkter.

Med en bacheloruddannelse i nanoteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for bl.a. bioteknologi- eller nanoteknologiindustrien.

Fold alle afsnit ud

Indhold

En nanometer er en milliardedel af en meter. På uddannelsen i nanoteknologi lærer du at forstå, designe, fremstille og kontrollere materialer og objekter på den såkaldte nanoskala, dvs. fra 0,1 til 100 nanometer. Det kan fx være fremstilling af medicin og vacciner eller komponenter, som bruges i fx computerindustrien.

Uddannelsen er tværfaglig og inddrager viden og metoder fra fysik, kemi, biologi, bioteknologi og ingeniørområdet.

Fagområder

Du får undervisning i fagområder som fx:

 • Nanostrukturers opbygning
 • Nanofabrikation i praksis
 • Nanoteknologiske målemetoder

Derudover vil du kunne tage valgfag inden for fag som kvantemekanik, genteknologi og kemi af biologiske nanostrukturer.

Du kan på det sjette semester specialisere dig i enten nanofysik eller nanobioteknologi.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og laboratorieøvelser. Store dele af undervisningen er tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 4,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Nanobiotechnology.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i nanoteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i private virksomheder inden for nano-, medico- og bioteknologien.

Arbejdsområder

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information