Studerende tjekker en maskine
Bacheloruddannelse

Mekanik og produktion

Du får viden om maskinkonstruktion, materialer, fremstillingsprocesser og styring af mekaniske systemer og lærer at udvikle komplekse mekaniske produkter/systemer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i mekanik og produktion
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får indsigt i mekanisk konstruktion og dimensionering, forskellige fremstillingsprocesser samt styring af mekaniske systemer som fx robotter.

Du lærer at bruge typiske ingeniørværktøjer som fx avancerede computerbaserede beregningsværkstøjer, 3D Computer Aided Design (CAD) og eksperimentelle metoder, ligesom du trænes i at løse industrielle problemstillinger.

Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør.

Jobmulighederne vil efterfølgende være i bl.a. industri- og produktionsvirksomheder samt i rådgivende ingeniørvirksomheder. 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du lærer på uddannelsen at konstruere, fremstille og styre maskiner og produktionssystemer. Du får også kompetencer til at løse industrielle problemstillinger og at bruge avancerede, computerbaserede beregningsværktøjer og metoder.

Uddannelsen giver dig viden om bl.a. energiomsætning og fluidmekanik, der er vigtige værktøjer i konstruktion af fx motorer.

Mekanik og beregning

Du lærer også om mekanik og beregning af maskindele og konstruktioners styrke.

Et eksempel kan være fremstilling af vindmøller. Mange forskellige ingeniører arbejder sammen om design, udvikling, produktion, salg og servicering af møllerne. De vælger materialer, beregner dimensioner og udvikler styring af gear og generator. Samtidig skal produktionen, opførelsen og installationen planlægges og gennemføres.

Emner

Undervisningen omfatter bl.a.:

 • Lineær algebra
 • Statik og styrkelære
 • Metallurgi
 • Mekanik og termodynamik
 • Numeriske metoder
 • Plast og fiberkompositter

Du undervises desuden i projektledelse og –styring samt moderne produktudviklingsprocesser.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen foregår som forelæsninger, øvelser og projektarbejde i grupper. Alle projekter tager udgangspunkt i problemer fra det virkelige liv, så du både arbejder teoretisk og praktisk.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 4,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i mekanik og produktion kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. læse videre på følgende kandidatuddannelse:

Mechanical Engineering

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil efterfølgende have jobmuligheder i fx industri- og produktionsvirksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder, service- og finansvirksomheder, offentlige institutioner samt branche- og interesseorganisationer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Ingeniørarbejde

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information