Bacheloruddannelse

Maskinteknik

Bacheloruddannelsen i maskinteknik har fokus på udvikling af produkter, fra simple apparater til high tech produkter som fx robotter, vindmøller og biler.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i maskinteknik
Andre betegnelser:
Mechanical Engineering
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer de fundamentale færdigheder for en maskiningeniør, som fx statik og dynamik, men du lærer også om mekanismer, avancerede materialer og simulering.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i danske og internationale virksomheder, der producerer industriprodukter eller maskiner og anlæg til produktionsvirksomheder.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig viden om produktudvikling, teknisk analyse og mekanisk design. Derudover er der også fokus på bæredygtighed og produktion. Denne kombination forbereder dig til at arbejde med produktudvikling af tekniske produkter. 

Matematik, fysik og kemi er centrale fag på uddannelsen.

Uddannelsen i Odense

I Odense foregår uddannelsen i maskinteknik på dansk og fokuserer på strukturel design, fluidmekanik eller robotmekanik.

Hvert semester indeholder et tema:

 • Produktudviklings projekt med fokus på idé og koncept
 • Design til fremstilling (Design for manufacturing)
 • Konstruktionsteknik
 • Måleteknik og dataopsamling
 • Experts in Team Innovation/semester i udlandet

Uddannelsen i Sønderborg

I Sønderborg foregår uddannelsen på engelsk og har fokus på mekatroniske systemer, intelligente mekaniske systemer eller hydrauliske systemer.

Hvert semester indeholder et tema:

 • Discover the mechanical development process
 • Design and Build Mechanical Products
 • Manufacture and Operate Mechanical Systems
 • Cooling-heating and Power Conversion Systems
 • Experts in Team innovation/Innovation/specialization 

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen kombinerer teorikurser og problembaseret projektarbejde.

Sprog

I Odense foregår undervisningen på dansk, og i Sønderborg foregår den på engelsk.

Udlandsophold

Der er mulighed for studieophold i udlandet.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A (gælder ikke for den engelsksprogede uddannelse)
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 7,0 eller 7,0 i gennemsnit i matematik A
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside

På den engelsksprogede uddannelse (Mechanical Engineering) skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 88
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense og i Sønderborg.

Læs om

SDU forventer at udbyde en kandidatuddannelse i maskinteknik fra 2024.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Sønderborg (Sommerstart, engelsk)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder i danske og internationale virksomheder, der producerer industriprodukter eller maskiner og anlæg til produktionsvirksomheder. Her vil du fx kunne arbejde som udviklingsingeniør, projektleder, produktplanlægger eller -udvikler.

Du vil også kunne arbejde iværksætter og starte egen virksomhed.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information