civilingeniør i teknisk biomedicin
Bacheloruddannelse

Life science og teknologi

På uddannelsen lærer du at bruge viden om levende systemer til at designe fremtidige løsninger inden for biologiske, bioteknologiske og sundhedsfaglige områder.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Life Science og teknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Life science er videnskab om livet og studiet af alt levende omkring os. Du lærer de grundlæggende teknologier til at anvende levende systemer og den underliggende teori om deres opbygning. Uddannelsen kvalificerer dig til at analysere og løse komplekse problemstillinger inden for life science.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende kunne finde arbejde som civilingeniør inden for virksomheder inden for biotek og farmakologi.

Bemærk: Uddannelsen, der er ny fra 2021, er en sammenlægning af de tidligere bacheloruddannelser i teknisk biomedicin, kvantitativ biologi og sygdomsmodellering samt bioteknologi.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Bacheloruddannelsen i Life Science og teknologi giver dig indsigt i forskningen inden for life science, som kombinerer molekylærbiologi, biokemi, mikrobiologi, kemi, bioinformatik og matematik.

På uddannelsen lærer du at analysere og løse komplekse problemstillinger inden for life science. Du får også kendskab til moderne laboratorieteknikker og produktionsforhold, og hvordan life science kan bidrage til bæredygtighed.

Uddannelsens første år

Du undervises i bl.a. matematik, kemi, biokemi og biovidenskab og lærer at anvende statistik på dine data.

Uddannelsens andet år

Du får kurser i fysik for life science, molekylærbiologi og bioinformatik og lærer at udarbejde et projekt og indgå i teamwork.

Uddannelsens tredje år

Du kan vælge kurser og selv sammensætte din uddannelse inden for en af nedenstående specialiseringer:

 • Bioteknologi
 • Biomedicin
 • Bioinformatik

Udlandsophold

Der er mulighed for at vælge udlandsophold.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser, laboratorie- og computerøvelser samt projektorienteret arbejde i grupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Human Life Science Engineering).

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik B eller geovidenskab A
 • Kemi B eller bioteknologi A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du også tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet

 • Fra 2022 skal karaktergennemsnittet i engelsk B være mindst 3,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder Life Science og teknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2020

Der er ingen adgangskvotienter, da uddannelsen er ny fra 2021.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i teknisk biomedicin kan du læse videre på en kandidatuddannelse i bioteknologi, farmateknologi, fødevareteknologi eller bioinformatik og systembiologi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i fx medicinalindustrien inden for biotekindustrien, medicinalindustrien, fødevareindustrien eller forskningsverdenen.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information