civilingeniør i teknisk biomedicin
Bacheloruddannelse

Life Science og teknologi

Du lærer at bruge viden om levende systemer til at designe fremtidige løsninger inden for biologiske, bioteknologiske og sundhedsfaglige områder.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Life Science og teknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Life Science er videnskab om livet og studiet af alt levende omkring os. Du lærer de grundlæggende teknologier til at anvende levende systemer og den underliggende teori om deres opbygning. Uddannelsen kvalificerer dig til at analysere og løse komplekse problemstillinger inden for life science.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Du vil efterfølgende kunne finde arbejde som civilingeniør inden for virksomheder inden for biotek og farmakologi.

Bemærk: Uddannelsen, der er ny fra 2021, er en sammenlægning af de tidligere bacheloruddannelser i teknisk biomedicin, kvantitativ biologi og sygdomsmodellering samt bioteknologi.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Bacheloruddannelsen i Life Science og teknologi giver dig indsigt i forskningen inden for life science, som kombinerer molekylærbiologi, biokemi, mikrobiologi, kemi, bioinformatik og matematik.

På uddannelsen lærer du at analysere og løse komplekse problemstillinger inden for life science. Du får også kendskab til moderne laboratorieteknikker og produktionsforhold, og hvordan life science kan bidrage til bæredygtighed.

Uddannelsens første år

Du undervises i bl.a. matematik, kemi, biokemi og biovidenskab og lærer at anvende statistik på dine data.

Uddannelsens andet år

Du får kurser i fysik for Life Science, molekylærbiologi og bioinformatik og lærer at udarbejde et projekt og indgå i teamwork.

Uddannelsens tredje år

Du kan vælge kurser og selv sammensætte din uddannelse inden for en af nedenstående specialiseringer:

 • Bioteknologi
 • Biomedicin
 • Bioinformatik

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Human Life Science Engineering).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser, laboratorie- og computerøvelser samt projektorienteret arbejde i grupper.

Udlandsophold

Der er mulighed for at vælge udlandsophold.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik B eller geovidenskab A
 • Kemi B eller bioteknologi A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Læs om

Uddannelsen Life Science og teknologi på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Andre muligheder

Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet (AU) og Aalborg Universitet (AAU) tilbyder også en bacheloruddannelse i bioteknologi:

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Life Science og teknologi kan du læse videre på bl.a. følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i fx medicinalindustrien inden for biotekindustrien, medicinalindustrien, fødevareindustrien eller forskningsverdenen.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information