civilingeniør i elektronik og it
Bacheloruddannelse

Elektronik og system-design

Du lærer at designe, opbygge og teste elektroniske systemer, der kan bruges til fx mobilkommunikation, robotteknologi og droner. Uddannelsen hed tidligere Elektronik og IT.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i elektronik og system-design
Andre betegnelser:
Uddannelsen hed tidligere Elektronik og IT
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at analysere samfundsmæssige problemstillinger og udvikle relevante avancerede elektroniske systemer som løsninger hertil.

Du kan bl.a. komme til at arbejde med pålidelig kommunikation mellem biler, rumfartsteknologi, audiosystemer, kontrolsystemer til vindmøller, energibesparende regulering, trådløse netværksteknologier mm.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du har som færdiguddannet jobmuligheder inden for elektronik og it i virksomheder, som udvikler computer hardware og software.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen handler om design, opbygning og evaluering af elektronisk udstyr til en meget bred vifte af anvendelser. Det kan typisk være signalbehandling, robotteknologi, trådløs kommunikation, netværksplanlægning eller satellitteknologi.

Du lærer at analysere, designe, implementere og teste elektronisk systemer og kan bl.a. arbejde med:

 • Selvstyrende robotter, droner og satellitter og kommunikationen mellem disse
 • Avancerede højtalere og lyd- og signalbehandling
 • Ultra-pålidelig og sikker kommunikation

Fag

Grundlæggende matematiske fag som calculus og lineær algebra giver dig det teoretiske fundament, mens mere målrettede kurser som fx kredsløbsteori, elektromagnetisme, modellering, programmering og digital design lærer dig de metoder og teorier, som du har brug for, når du skal lave semesterprojekter.

Områder

Du får viden om:

 • Elektriske kredsløb
 • Programmering
 • Design af indlejret software
 • Signalbehandling
 • Kommunikation i elektroniske systemer

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (electronics and IT).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og problemorienteret projektarbejde, som foregår i grupper.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 4,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i elektronik og system-design kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område, bl.a. en af følgende:

Jobmuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør vil du have jobmuligheder i energivirksomheder, hos tele- eller trafikselskaber, på hospitaler, radio- og tv-stationer, inden for luftfart, forsvaret og i rådgivende ingeniørvirksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer