civilingeniør i elektronik og it
Bacheloruddannelse

Elektronik og it

På uddannelsen lærer du bl.a. at designe, opbygge og teste elektroniske systemer, der kan bruges til fx mobilkommunikation, satellitter, robotteknologi, droner og automatisering.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (ingeniørfag) i elektronik og it
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du kommer til at lære om alt fra selvstyrende robotter og satellitter til fremtidens mobiltelefoni og GPS. Uddannelsen veksler mellem teori og praktisk projektarbejde.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du har som færdiguddannet jobmuligheder inden for elektronik og it i virksomheder, som udvikler computer hardware og software.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen handler om design, opbygning og evaluering af elektronisk udstyr til en meget bred vifte af anvendelser. Det kan typisk være signalbehandling, robotteknologi, trådløs kommunikation, netværksplanlægning eller satellitteknologi.

Grundlæggende fag som matematik og fysik giver dig det teoretiske fundament, mens mere målrettede kurser som fx kredsløbsteori, modellering, programmering og hardware til mikrocomputer lærer dig de metoder og teorier, som du har brug for, når du skal lave semesterprojekter.

Du får undervisning inden for:

 • Grundlæggende dynamiske elektroniske systemer
 • Elektriske kredsløb
 • Programmering
 • Indlejret software
 • Signalbehandling
 • Hardware- og softwareudvikling

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og problemorienteret projektarbejde, som foregår i grupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Der er fri adgang til bacheloruddannelsen. Det betyder, at alle som opfylder adgangskravene, vil blive optaget.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet:

Fra optagelsen 2019 skal du have matematik A med et karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen på mindst 4,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder elektronik og it som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskvotienter 2018

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i elektronik og it kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på en af kandidatuddannelserne i regulering og automation, innovative kommunikationsteknologi og entreprenørskab, netværk og distribuerede systemer, signalbehandling og akustik, vision, grafik og interaktive systemer samt trådløse kommunikationssystemer.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du have jobmuligheder i energivirksomheder, hos tele- eller trafikselskaber, på hospitaler, radio- og tv-stationer, inden for luftfart, forsvaret og i rådgivende ingeniørvirksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og udviklings- og programmeringsarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter din gymnasiale eksamen.

Se videregående uddannelser ud fra dine interesser.

Sammenlign fx uddannelsers kvalitet og relevans.

Inspiration til valg af job og uddannelse.