civilingeniør i elektronik og it
Bacheloruddannelse

Elektronik og it

Du lærer at designe, opbygge og teste elektroniske systemer, der kan bruges til fx mobilkommunikation, satellitter, robotteknologi, droner og automatisering.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i elektronik og it
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du kommer til at lære om alt fra selvstyrende robotter og satellitter til fremtidens mobiltelefoni og GPS. Uddannelsen veksler mellem teori og praktisk projektarbejde.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du har som færdiguddannet jobmuligheder inden for elektronik og it i virksomheder, som udvikler computer hardware og software.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen handler om design, opbygning og evaluering af elektronisk udstyr til en meget bred vifte af anvendelser. Det kan typisk være signalbehandling, robotteknologi, trådløs kommunikation, netværksplanlægning eller satellitteknologi.

Fag

Grundlæggende fag som matematik og fysik giver dig det teoretiske fundament, mens mere målrettede kurser som fx kredsløbsteori, modellering, programmering og hardware til mikrocomputer lærer dig de metoder og teorier, som du har brug for, når du skal lave semesterprojekter.

Du får undervisning inden for:

 • Grundlæggende dynamiske elektroniske systemer
 • Elektriske kredsløb
 • Programmering
 • Indlejret software
 • Signalbehandling
 • Hardware- og softwareudvikling

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og problemorienteret projektarbejde, som foregår i grupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Der er fri adgang til bacheloruddannelsen. Det betyder, at alle som opfylder adgangskravene, vil blive optaget.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet

Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 4,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder elektronik og it som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i elektronik og it kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område, fx en af følgende:

 • Cybersecurity
 • Communication Technology
 • Control and Automation
 • Innovative Communication and Entrepreneurship
 • Signal Processing and Acoustics
 • Vision, Graphics and interactive Systems
 • Lighting Design
 • Sound and Music Computing

Jobmuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør vil du have jobmuligheder i energivirksomheder, hos tele- eller trafikselskaber, på hospitaler, radio- og tv-stationer, inden for luftfart, forsvaret og i rådgivende ingeniørvirksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og udviklings- og programmeringsarbejde.

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information