Kandidatstuderende nærstuderer elektronik
Bacheloruddannelse

Elektronik

Du bliver i stand til at designe og udvikle elektronisk udstyr.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Elektronik
Andre betegnelser:
Electronics
Varighed:
3 år
Sprog:
Dansk eller engelsk
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at designe og udvikle elektronisk udstyr, som bruges i mange forskellige sammenhænge. Det kan fx være inden for grønne energisystemer som vindmøller og solceller eller inden for forbrugerelektronik, robotter eller elektronik til medicinsk udstyr.

Med en bacheloruddannelse i elektronik kan du læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Som færdiguddannet vil du bl.a. kunne arbejde som udviklingsingeniør, projektleder eller du kan starte din egen virksomhed.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen arbejder du med at udvikle højteknologiske produkter. Det kan fx være udstyr i biler, droner, robotter, elektronik til det intelligente hjem eller systemer til industrielle produkter, som sørger for at sænke energiforbruget. 

Du lærer om analog og digital elektronik, at udvikle avanceret software og at bruge modellerings- og simuleringsværktøjer som led i udviklingsprocessen.

Sammen med din projektgruppe skal du arbejde med at løse komplicerede tekniske opgaver, ofte i samarbejde med danske eller internationale virksomheder. Her lærer du at inddrage hensyn til miljø, økonomi, de teknologiske muligheder og brugerne af produktet. 

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på de enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Du får titlen bachelor (BSc) i elektronik. Den engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Electronics).

Undervisning

Undervisningen foregår som holdundervisning og projektarbejde.

Sprog

Du kan tage uddannelsen på engelsk. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder. 

Udlandsophold

Du har i løbet af uddannelsen mulighed for at tage et semester på et udenlandsk universitet. Det giver dig mulighed for at udbygge din faglighed, styrke dine sprogkundskaber og få et internationalt netværk samtidig med, at du får kendskab til fremmede kulturer.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt på 6. semester.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Du skal have en af følgende eksaminer:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A (gælder kun for elektronik i Odense)
 • Engelsk B 
 • Matematik A
 • Fysik B eller geovidenskab A

Hvis du mangler fag eller niveauer, kan du læse mere om supplering i UG-artiklen:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være på mindst 7,0, eller du skal have mindst 7,0 i gennemsnit i matematik A
 • Fra 2025 kan du kun søge i kvote 1, hvis du har et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 7,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve.

Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside (sdu.dk)

Hvis du vil læse uddannelsen på engelsk i Sønderborg, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B 
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 88
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Bacheloruddannelsen i elektronik foregår i:

Uddannelsen på engelsk

Syddansk Universitet udbyder også en kandidatuddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Electronics (kandidat)

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Sønderborg (Sommerstart, engelsk)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Elektronik/Electronics kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknologiske område. Du kan bl.a. komme ind på:

Electronics

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for forskning, udvikling og innovation.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Ingeniørarbejde

Få mere at vide

Se oversigt over it-uddannelser på universiteterne (futurepeople.dk)

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information