Uddannelsen til civilingeniør i Electronics
Bacheloruddannelse

Electronics

Du bliver i stand til at designe og udvikle elektronisk udstyr. Uddannelsen foregår på engelsk.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Electronics
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (ingeniørfag) i Elektronik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at designe og udvikle elektronisk udstyr, som bruges i mange forskellige sammenhænge. Det kan fx være inden for grønne energisystemer som vindmøller og solceller eller inden for forbrugerelektronik, robotter eller elektronik til medicinsk udstyr.

Med en bacheloruddannelse i Electronics kan du læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Som færdiguddannet vil du bl.a. kunne arbejde som udviklingsingeniør, projektleder eller du kan starte din egen virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen arbejder du med at udvikle højteknologiske produkter. Det kan fx være udstyr i biler, elektronik til det intelligente hjem eller systemer til industrielle produkter, som sørger for at sænke energiforbruget. 

Du lærer om analog og digital elektronik, at udvikle avanceret software og at bruge modellerings- og simuleringsværktøjer som led i udviklingsprocessen.

Sammen med din projektgruppe skal du arbejde med at løse komplicerede tekniske opgaver, ofte i samarbejde med danske eller internationale virksomheder. Her lærer du at inddrage hensyn til miljø, økonomi, de teknologiske muligheder og brugerne af produktet. 

Temaer

Hvert semester i uddannelsen har sit eget tema, som knytter semestrets fag og projekt sammen. Temaerne for de første fem semestre er:

 • Discover the Electronic Development Process
 • Build Industrial Electronics
 • Develop Intelligent Dynamic Electronic Systems
 • Design of Embedded Architectures
 • Experts in Teams

Du har i løbet af uddannelsen mulighed for at vælge udlandsophold.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen foregår som holdundervisning og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold

Du har i løbet af uddannelsen mulighed for at tage et semester på et udenlandsk universitet. Det giver dig mulighed for at udbygge din faglighed, styrke dine sprogkundskaber og få et internationalt netværk samtidig med, at du får kendskab til fremmede kulturer.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt på 6. semester.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Engelsk B 
 • Matematik A
 • Fysik B eller geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 7,0 eller 7,0 i gennemsnit i matematik A
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside

Da undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B 
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 88
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Sønderborg.

Læs om

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Electronics.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Sønderborg (Sommerstart, engelsk)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Electronics kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknologiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for forskning, udvikling og innovation.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information