Uddannelsen til civilingeniør i Electronics
Bacheloruddannelse

Electronics

Den engelsksprogede uddannelse gør dig i stand til at designe og udvikle elektronisk udstyr.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Electronics
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (ingeniørfag) i Elektronik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at designe og udvikle elektronisk udstyr i mange forskellige sammenhænge, fx udstyr i køretøjer, industrielle systemer, hjemmeautomatiseringssystemer, energikontrolsystemer eller autonome systemer.

Med en bacheloruddannelse i Electronics kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. kunne arbejde som udviklingsingeniør, projektleder eller som selvstændig.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen arbejder du med at udvikle højteknologiske produkter. Det kan for eksempel være udstyr i køretøjer, industrielle systemer, systemer til automatisering i hjemmet eller energikontrolsystemer.

Du lærer om analog og digital elektronik, at udvikle avanceret software og at bruge modellerings- og simuleringsværktøjer som led i udviklingsprocessen.

Sammen med din projektgruppe skal du arbejde med at løse komplicerede tekniske opgaver for danske eller internationale virksomheder. Her lærer du at inddrage hensyn til miljø, økonomi, de teknologiske muligheder og brugerne af produktet. 

På uddannelsen kommer du til at arbejde med følgende temaer:

 • Discover the Electronic Development Process
 • Build Industrial Electronics
 • Develop Intelligent Dynamic Electronic Systems
 • Develop Systems with Signal Processing and Power Electronics
 • Experts in Teams, Digital Interfacing and Reliable Systems

Du har i løbet af uddannelsen mulighed for at vælge udlandsophold.

Undervisningen foregår som holdundervisning og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik B eller geovidenskab A

Alle fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangseksamen til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

SDU indfører karakterkrav fra 2021. Læs mere, og hold dig løbende orienteret på sdu.dk.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Sønderborg.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder Electronics som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i Electronics.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Sønderborg (Sommerstart, engelsk)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Electronics kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknologiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i Electronics.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for forskning, udvikling og innovation.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information