Uddannelsen til civilingeniør i Electronics
Bacheloruddannelse

Electronics

Du bliver i stand til at designe og udvikle elektronisk udstyr. Uddannelsen foregår på engelsk.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Electronics
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (ingeniørfag) i Elektronik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at designe og udvikle elektronisk udstyr, som bruges i mange forskellige sammenhænge. Det kan fx være inden for grønne energisystemer som vindmøller og solceller eller inden for forbrugerelektronik, robotter eller elektronik til medicinsk udstyr.

Med en bacheloruddannelse i Electronics kan du læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør. Som færdiguddannet vil du bl.a. kunne arbejde som udviklingsingeniør, projektleder eller du kan starte din egen virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen arbejder du med at udvikle højteknologiske produkter. Det kan fx være udstyr i biler, elektronik til det intelligente hjem eller systemer til industrielle produkter, som sørger for at sænke energiforbruget. 

Du lærer om analog og digital elektronik, at udvikle avanceret software og at bruge modellerings- og simuleringsværktøjer som led i udviklingsprocessen.

Sammen med din projektgruppe skal du arbejde med at løse komplicerede tekniske opgaver, ofte i samarbejde med danske eller internationale virksomheder. Her lærer du at inddrage hensyn til miljø, økonomi, de teknologiske muligheder og brugerne af produktet. 

Temaer

Hvert semester i uddannelsen har sit eget tema, som knytter semestrets fag og projekt sammen. Temaerne for de første fem semestre er:

 • Discover the Electronic Development Process
 • Build Industrial Electronics
 • Develop Intelligent Dynamic Electronic Systems
 • Design of Embedded Architectures
 • Experts in Teams

Du har i løbet af uddannelsen mulighed for at vælge udlandsophold.

Undervisningsform

Undervisningen foregår som holdundervisning og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt på 6. semester. 

Udlandsophold

Du har i løbet af uddannelsen mulighed for at tage et semester på et udenlandsk universitet. Det giver dig mulighed for at udbygge din faglighed, styrke dine sprogkundskaber og få et internationalt netværk samtidig med, at du får kendskab til fremmede kulturer.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav

 • Engelsk B (bestået med mindst 3,0)
 • Matematik A
 • Fysik B eller geovidenskab A

Alle fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangseksamen til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet

 • Hvis du søger optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 7,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Sønderborg.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder Electronics som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i Electronics.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Sønderborg (Sommerstart, engelsk)AO 

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Electronics kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknologiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i Electronics.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for forskning, udvikling og innovation.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information