Cyber- og computerteknologi
Bacheloruddannelse

Cyber- og computerteknologi

Du lærer bl.a. om cybersikkerhed, IoT og udvikling af digitale løsninger til minimering af CO2-udslip.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i cyber- og computerteknologi
Andre betegnelser:
Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Cyber and Computer engineering)
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav.
Økonomi:
SU

På bacheloruddannelsen er der fokus på internetteknologier, programmering, agil softwareudvikling, sikkerhed og bæredygtighed. Du lærer at udvikle grundlaget for netværk som Internet of Things (IoT), hvor enheder som sensorer, computere, servere osv. er forbundet. Du lærer også at bygge forskellige cloud-tjenester.

De fleste vælger efter endt bacheloruddannelse at fortsætte på en kandidatuddannelse og specialisere sig yderligere. Som færdiguddannet civilingeniør kan du fx arbejde med udvikling af software, cybersikkerhed, system- og netværksopbygning og vedligeholdelse samt rådgivningsopgaver.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Cyber- og computerteknologi handler bl.a. om internettet, om cloud-tjenester og om hvordan sensorer anvendes i robotter eller som en del af et større netværk (IoT).

Sensorer og IoT er centrale elementer i udviklingen af digitale løsninger, som kan bidrage til fx minimering af CO2-udslip, udvikling af nye digitale løsninger og forbedring af sikkerheden på eksisterende digitale tjenester.

Emner

Ud over en række kurser hvert semester, skal du arbejde i grupper under den problembaserede læringsmodel, som anvendes på Aalborg Universitet. Sammen med din gruppe udarbejder du hvert semester et projekt, der tager udgangspunkt i en virkelig problemstilling.

Emner kan fx være:

 • Udarbejdelse af et program, der kan estimere madspild ud fra forbrug eller andre parametre
 • Udvikling af et system, der kan optimere biltrafikken gennem en by ved brug af algoritmer og IoT
 • Analyse af, hvordan data er overvåget af Tech-giganterne, hvad det betyder for din privacy, og hvordan man kan udforme mere gennemsigtige løsninger
 • Udvikling af en robot, der kan arbejde i affaldssortering, hvor robotten sorterer affald til de rigtige containere 

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (cyber- og computerteknologi). Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (cyber and computer engineering).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem problembaseret projektarbejde i grupper, holdundervisning og forelæsninger.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 4,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår på Aalborg Universitet i København.

Læs om

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
København SV (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i cyber- og computerteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Du kan fx komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Dine jobmuligheder som færdiguddannet vil typisk være inden for softwareudvikling, som ansvarlig for system- og netværksopbygning og vedligeholdelse samt rådgivningsopgaver og lignende. Desuden er der muligheder inden for cybersikkerhed, hvor stadig flere virksomheder oplever et stigende behov.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information