Cyber- og computerteknologi
Bacheloruddannelse

Cyber- og computerteknologi

Du lærer bl.a. om hardware og software, hvordan de forbindes til netværk og om kommunikationen mellem forskellige enheder i netværket.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i cyber- og computerteknologi
Andre betegnelser:
Bachelor of Science (BSc) in Engineering (cyber and computer engineering)
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav.
Økonomi:
SU

På bacheloruddannelsen er der fokus på internetteknologier, programmering, agil softwareudvikling, sikkerhed og bæredygtighed. Du lærer at udvikle grundlaget for netværk som Internet of Things (IoT), hvor enheder som sensorer, computere, servere osv. er forbundet. Du lærer også at bygge forskellige cloud-tjenester.

De fleste vælger efter endt bacheloruddannelse at fortsætte på en kandidatuddannelse og specialisere sig yderligere. Som færdiguddannet civilingeniør kan du fx arbejde med udvikling af software, system- og netværksopbygning og vedligeholdelse samt rådgivningsopgaver.

Bemærk: Uddannelsen er ny fra 2021.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Cyber- og computerteknologi handler bl.a. om internettet, om cloud-tjenester og om hvordan sensorer anvendes i robotter eller som en del af et større netværk (IoT). Sensorer og IoT er centrale elementer i udviklingen af digitale løsninger, som kan bidrage til fx minimering af CO2-udslip, udvikling af nye digitale løsninger og forbedring af sikkerheden på eksisterende digitale tjenester.

Indhold

Bacheloruddannelsen består af 6 semestre med en række kurser: 

 • 1. semester: Du følger kurserne Introduktion til computer engineering, Imperativ programmering og Problembaseret læring 
 • 2. semester: Du følger kurserne Agil systemudvikling, Computernetværk og Diskrete strukturer
 • 3. semester: Du følger kurserne Computerarkitektur og indlejrede systemer, Algoritmer og Lineær algebra
 • 4. semester: Du følger kurserne Objektorienteret analyse, design og implementering, Sikkerhed i computersystemer og Sandsynlighedsregning og statistik
 • 5. semester: Du følger kurserne Distribuerede systemer og cloud computing og Internet of Things. Derudover skal du vælge enten Signalbehandling for computeringeniører eller Machine Learning og AI
 • 6. semester: Du følger kurset Forretningsudvikling og ledelse. Derudover skal du vælge enten Mobile kommunikationssystemer, Privacy og etik i computersystemer eller Bæredygtige systemer 

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem problembaseret projektarbejde i grupper, holdundervisning og forelæsninger. 

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (cyber- og computerteknologi). Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (cyber and computer engineering).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 4,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår på Aalborg Universitet i København.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder cyber- og computerteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
København SV (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i cyber- og computerteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Du kan fx komme ind på kandidatuddannelsen i Cyber Security.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Dine jobmuligheder som færdiguddannet vil typisk være inden for softwareudvikling, som ansvarlig for system- og netværksopbygning og vedligeholdelse samt rådgivningsopgaver og lignende.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og it og teleteknik. 

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information