Bacheloruddannelse

Bygningsteknik

Uddannelsen i bygningsteknik har fokus på udvikling af fremtidens klimavenlige løsninger til bygninger, broer og byer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i bygningsteknik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig kompetencer inden for bygningsdesign, infrastruktur, byplanlægning, projekt- og byggeledelse, facadedesign og digitalt design, og du lærer at arbejde på tværs af traditionelle fagskel.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Når du er færdiguddannet, vil du typisk have jobmuligheder i fx rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørfirmaer, på arkitekttegnestuer, hos materialeproducenter samt i offentlige forvaltninger.

Bemærk: Uddannelsen er ny fra 2020.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På bacheloruddannelsen i bygningsteknik lærer du om blandt andet digitalt byggeri, bygningsinstallationer, energi og indeklima, bæredygtighed, facader og konstruktioner. Du lærer også at tænke FN’s verdensmål og bæredygtighed ind i de løsninger, du laver - uanset om det er til bygninger, byplanlægning, broer eller moderne facader.

Du undervises i grundlæggende fag som matematik, statik, styrkelære og materialelære, og du vejledes i projektsamarbejde og projektledelse.

Ved hjælp af computerdesign lærer du at udvikle, designe, beregne og projektere samt at teste dine modeller og prototyper i laboratorier. 

Du undervises bl.a. i følgende emner:

 • Bygningsdesign 
 • Kommune og lokalplan
 • Byggemodling og geologi
 • Varmetab
 • Planlægning og økonomi
 • Statistik
 • Mekanik/statik og styrkelære

Bæredygtighed og digitalisering er gennemgående temaer på alle semestre.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde. Der er mulighed for at læse et semester i udlandet.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

SDU indfører karakterkrav fra 2021. Læs mere, og hold dig løbende orienteret på sdu.dk.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder bygningsteknik som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i konstruktionsteknik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2019

Uddannelsen er ny fra 2020, og der er derfor ingen adgangskvotient.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i maskinteknik kan du læse videre på en kandidatuddannelse i konstruktionsteknik.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Du vil som færdiguddannet kunne løse opgaver inden for planlægning, design, projektering og udførelse af bygge- og anlægsprojekter i rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørfirmaer, ved arkitekttegnestuer, materialeproducenter eller offentlige forvaltninger. Her vil du kunne arbejde som fagspecialist, konsulent, designer, projektleder eller byggeleder.

Uddannelsen giver dig også muligheder for at arbejde i udlandet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Ingeniørarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Klaus Petersen er medejer af it-firmaet Alpha Solutions A/S i København.

Se mulige videregående uddannelser efter din gymnasiale eksamen.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Det er ved at være sidste chance i år for at søge videregående uddannelse i kvote 1.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.