Bygningsteknik
Bacheloruddannelse

Bygningsteknik

Du lærer at designe og konstruere bygninger med fokus på funktionalitet, bæredygtighed og teknik.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i bygningsteknik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen bliver du klædt på til at arbejde med teknik, æstetik og bæredygtighed i byplanlægning og design. Du får kompetencer inden for bygnings- og konstruktionsdesign med fokus på løsninger, der møder samfundets voksende behov for bæredygtigt byggeri.

Efter uddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør.

Når du er færdiguddannet kan du fx arbejde i rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørvirksomheder, på arkitekttegnestuer og i offentlige forvaltninger.

Foto: Rasmus Hjortshøj

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du får kompetencer inden for byplanlægning, bygningsdesign, bro- og konstruktionsdesign og facadedesign. Samtidig lærer du at tænke bæredygtighed og funktionalitet ind i det, du arbejder med.

Emner                                                                    

I løbet af uddannelsen bliver du klogere på emner som  det byggede miljø, digitalisering, digitalt design, bæredygtighed, innovation og iværksætteri.

Du får undervisning og vejledning i projektsamarbejde undervejs i uddannelsen, og samarbejdet øver du og dine medstuderende sig i på hvert semester, når I arbejder på at løse komplekse udfordringer i fællesskab.

Fag

På uddannelsen har du også ingeniørfaglige fag som fx:

 • Matematik for ingeniører
 • Statik, dynamik og styrkelære
 • Arkitektonisk geometri og modellering
 • 3D-modellering og digital fremstilling
 • Termodynamik, fluidmekanik og varmetransmission

Titel

Du får titlen bachelor (BSc) i bygningsteknik.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde.

Udlandsophold

Der er mulighed for at læse et semester i udlandet.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være på mindst 7,0, eller du skal have mindst 7,0 i gennemsnit i matematik A
 • Fra 2025 kan du kun søge i kvote 1, hvis du har et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 7,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve.

Læs mere om optagelsesprøven på SDU's hjemmeside (sdu.dk)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Uddannelsen foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i bygningsteknik kan du læse videre på følgende kandidatuddannelse:

Bygningsteknik

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet kunne arbejde med planlægning, design, projektering og udførelse af bygge- og anlægsprojekter i rådgivende ingeniørfirmaer, arkitekttegnestuer, materiale- og bygningsdeleproducenter, offentlige forvaltninger, ejendomsudviklere eller entreprenørfirmaer.

Her kan du arbejde som fagspecialist, konsulent, designer, projektleder eller byggeleder.

Uddannelsen giver dig også muligheder for at arbejde i udlandet.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Ingeniørarbejde

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information