Bacheloruddannelse

Bygningsteknik

Uddannelsen i bygningsteknik har fokus på udvikling af fremtidens klimavenlige løsninger til bygninger, broer og byer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i bygningsteknik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig kompetencer inden for bygningsdesign, infrastruktur, byplanlægning, projekt- og byggeledelse, facadedesign og digitalt design, og du lærer at arbejde på tværs af traditionelle fagskel.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Når du er færdiguddannet, vil du typisk have jobmuligheder i fx rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørfirmaer, på arkitekttegnestuer, hos materialeproducenter samt i offentlige forvaltninger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På bacheloruddannelsen i bygningsteknik lærer du om blandt andet digitalt byggeri, bygningsinstallationer, energi og indeklima, bæredygtighed, facader og konstruktioner. Du lærer også at tænke FN’s verdensmål og bæredygtighed ind i de løsninger, du laver - uanset om det er til bygninger, byplanlægning, broer eller moderne facader.

Indhold

Du undervises i grundlæggende fag som matematik, statik, styrkelære og materialelære, og du vejledes i projektsamarbejde og projektledelse.

Ved hjælp af computerdesign lærer du at udvikle, designe, beregne og projektere samt at teste dine modeller og prototyper i laboratorier. 

Emner

Du undervises bl.a. i følgende emner:

 • Bygningsdesign 
 • Kommune og lokalplan
 • Byggemodling og geologi
 • Varmetab
 • Planlægning og økonomi
 • Statistik
 • Mekanik/statik og styrkelære

Bæredygtighed og digitalisering er gennemgående temaer på alle semestre.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde. Der er mulighed for at læse et semester i udlandet.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 7,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder bygningsteknik som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i konstruktionsteknik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i maskinteknik kan du læse videre på en kandidatuddannelse i konstruktionsteknik.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet kunne løse opgaver inden for planlægning, design, projektering og udførelse af bygge- og anlægsprojekter i rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørfirmaer, ved arkitekttegnestuer, materialeproducenter eller offentlige forvaltninger. Her vil du kunne arbejde som fagspecialist, konsulent, designer, projektleder eller byggeleder.

Uddannelsen giver dig også muligheder for at arbejde i udlandet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Ingeniørarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information